Gyoder gayrimenkul Yatım ve Geliştirme Sertifika Programı

Gyoder Eğitim Programları Devam Ediyor
Gyoder gayrimenkul Yatım ve Geliştirme Sertifika Programı

GAYRİMENKUL YATIRIM ve GELİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI
 
 
Yatırım ve Geliştirme Yönetimi
 
 Sektörü Okuyabilmek ve Öngörebilmek - İstatistikler, Göstergeler ve
Analizleri
 Geliştiriciler vs Yatırımcılar – Benzerlikler ve Farklılıklar
 Ticari Gayrimenkuller ve Türkiye’deki Yatırımlar
 Konut Sektörünün Analizi
GYO Olmak ve Halka Arz Süreci
 Gayrimenkul Yatırım Fonları – Dünyada ve Türkiye’de
 Satış, Kiralama, Pazarlama ve İşletme Süreçleri
Halka Açık Gayrimenkul Şirketlerinin Mali Tablolarının Analizi
Gayrimenkul Sektöründe Başarının Yol Haritası - 60 Adım
 
Mimari Tasarım
 
 Hangi Mimar? Mimari Proje Elde Etme Yöntemleri
 Ön Yeterlilik ve Teklif Alma Yöntemleri
Proje Amaçlarının Doğru Aktarılması
Tasarım Değerlendirme Yöntemleri
 Mimar Seçimi Sonrası...
 İşveren Mimardan Ne Beklemeli?
 Sözleşme Türleri, Yaşamsal Maddeler
Proje Sürecinde Proje Amaçlarının ve İş Programının İzlenmesi
İhale Dosyasında İşveren-Mimar İşbölümü
İnşaat Sürecinde Mimar Ne Yapar?
Şantiye Kontrolü, Malzeme Onayları, Değişiklik Talepleri ve İmalat
Detaylarında İşveren-Mimar İşbölümü
 
Gayrimenkul Değerleme
 
 Gayrimenkul Piyasaları
 Değer Oluşturma Prosesinde Piyasa Dinamikleri
 Değerleme Süreci
 Tapu İncelemeleri,Belediye İmar Durumu ve Proje İncelemeleri,
 Pazar Araştırma süreci
 Verilerin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi
 Emsal Karşılaştırma
 Maliyet Yöntemi
 Gelirlerin Kapitalizasyonu
 Rapor ve Eklerinin Oluşturulması
 
 
 
 
 ayrimenkul Ve Finansman
 
 Finansman Kaynakları ve Türleri
 Başlıca Finansman Türleri: Refinansman, İnşaat Finansmanı, Portföy
Finansmanı
 Yapılandırılmış Gayrimenkul Finansmanının Temel İlkeleri
 Finans Gözlüğüyle Gayrimenkul Projelerinin Kredibilite Analizi
 Nakit Akış Tablolarının Hazırlanması
 Kredi Teminatlandırılması
 Finansal Rasyo ve Yükümlülükler (LTV, ICR, DSCR, YoD)
 Gayrimenkul Türlerine Özgü Finansman Modelleri (Otel, AVM, Ofis, Lojistik,
Konut)
 
Gayrimenkul ve Vergi Uygulamaları
 
 Temel vergi kavramları (Mükellef, sorumlu, stopaj, dolaylı-doğrudan vergiler,
vergi cezaları vb.)
 Gayrimenkulle ilgili temel vergiler (KDV, Tapu Harcı, Damga Vergisi, Emlak
Vergisi, Belediye vergileri)
 Gayrimenkul Kazançlarının Vergilendirilmesi (Kira Gelirleri, Alım Satım
Kazançları)
 Varlık Satışı-Hisse Satışı alternatiflerinin vergisel değerlendirilmesi
 Arsa Karşılığı/Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Hasılat Paylaşımlı
Sözleşmelere İlişkin Vergisel Yükler
 Gayrimenkul Finansmanı Üzerindeki Vergisel Yükler (BSMV, Stopaj, KKDF,
KDV, DV, Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlaması)
 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarının
(GYF) Vergilendirilmesi
 
Gayrimenkul Sektörü ve Hukuk
 
 Taşınmaz ve Mülkiyet
 Arsa Üretiminin Hukuki Çerçevesi
 Gayrimenkul Projelerinde Kullanılan Sözleşmeler
 Kat Karşılığı ve Sözleşmeleri ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri
 Kira, Üst Hakkı ve Satış Vaadi Sözleşmeleri
 Teminat ve Finansman Yöntemlerinin Hukuki Perspektifi
 Kentsel Dönüşüme Hukuki Yaklaşım
 
Proje Ziyaretleri
 
 İstanbul’un 2 gözde projesine ziyaret.
 
*Tüm eğitimler etkileşimli bir tartışma ortamında vaka analizleriyle birlikte ele
alınacaktır.


Paylaş:

HABERLER

en Çok Aranan
2018-2019 Teslim İstanbul Ankara İzmir Konut Projeleri

Yazarlar

Hülya Uğuz Yedievli

Hülya Uğuz Yedievli

Başarılı Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Örneği Freiburg Vauban Projesi
Osman Cihad Esen

Osman Cihad Esen

Bahçekent Hayat Park’a En Yakın AVM “Cadde Flora” Hayata Geçiyor
Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Dumankaya İnşaat- Tamamlanmayan Projeler Ve Kayyum Atanan Şirketlerde Bankaların Sorumluluğu
Av.Cihat Demirbağ

Av.Cihat Demirbağ

Maliklerin Müteahhit Seçme Süresi Uzadıkça Sorunlar Başlıyor
Fatih Karakaş

Fatih Karakaş

Siyasi Belirsizliklerin Kentsel Dönüşüm Üzerindeki Etkisi! 2015-09-22

Konut Kredileri

Kentsel Dönüşüm

Dekorasyon

En Çok Okunanlar

İncelenen Projeler

2020-07-25 11:05