İmar Mağdurlarına Uzlaşma Zorunlu mu?

Yargıtay'ın kararıyla, ümitlenen imar planı mağduru binlerce arsa sahibi, 5999 sayılı yasa ile getirilen "önce uzlaşma yoluna gidilmesi esastır" geçici 6. md. si ile yine mağdur mu olacak?
İmar Mağdurlarına Uzlaşma Zorunlu mu?

Taşınmazı üzerindeki mülkiyet hakkı kısıtlanan imar planları mağduru malikin, mağduriyeti oluşturan idareden taşınmaz mal bedelinin tazminini dava yoluyla talep etmesinin mümkün olduğunu daha önce belirten Gayrimenkul Hukukçusu Av. Emre Alcan taşınmaz sahibinin dava yoluna gitmesini geciktirmeye ve zorlaştırmaya yönelik geçici 6. madde hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yargıtay’dan imar mağdurlarına müjde

Yargıtay, taşınmazın imar planında yol, yeşil alan, park alanı, okul alanı vs. olarak gösterilmesi nedeniyle üzerinde malikin yapı yapmasının yasaklanmasının, kamulaştırmasız el atma niteliğinde bulunmadığını belirtmekteydi ve kamulaştırmasız el atmanın varlığından söz edebilmek için, idarenin öncelikle taşınmaza fiilen el atması, fiilen işgal etmesi (tesis, bina, inşaat yapması) şartını aramaktaydı. Bu sebeple imar planları mağduru binlerce arsa sahibi mağdur olmaktaydı.

Gayrimenkul Hukukçusu Av. Emre Alcan özel mülkiyet konusu taşınmaza ister fiilen, ister hukuken el atılmış olsun, neticede taşınmazın kullanımına engel olunduktan sonra, sonuçları itibari ile mağduriyet açısından bir fark bulunmadığını, kaldı ki; son aldıkları tüm Yargıtay Kararlarının da bu yönde olduğunu açıklamıştı.

Uzlaşma şartının imar mağduru arsa sahibine etkisi

Yeni açılacak davalar yönünden:

Av. Emre Alcan bu kez de imar planları mağdurlarının karşısına dava yolu öncesi “uzlaşma şartının” çıkarıldığını açıkladı. Yeni açılacak davalar açısından, 5999 sayılı Yasanın geçici 6.md. si ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na geçici madde ile birlikte ayrıca 6111 sayılı Yasa gereğince, önce uzlaşma yoluna gidilmesi ile ilgili hüküm eklenmiş ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. İdareden dava yolu ile taşınmaz mal bedelinin tazmini talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesinin esas olduğu, bu süreçte sonuç alınamaması halinde dava yoluna gidilebileceği aksi davanın reddedilebileceği anlamı vurgulanmış olup, böylelikle, dava yolunun geciktirilmesi ve zorlaştırılması amaçlanmıştır.

Uzlaşma şartı mecburi mi? Seçimlik mi?

Geçici 6. maddeyi, yürüttüğü kamulaştırmasız el atma davalarındaki gelişmeler uyarınca değerlendiren Av. Emre Alcan “Uzlaşmaya gitmek sizin iradenize bağlı değil, dava açmadan önce uzlaşmaya gitmek zorundasınız, uzlaşma ön şarttır gibi bir anlamın çıkarılması, zaten uzun yıllardır mağdur durumda olan mülkiyet hakkı gasp edilmiş taşınmaz sahibinin mağduriyetinin devamına sebebiyet vereceğini ve idarelerin bu uzlaşma sürelerini kötü niyetli olarak sonuna kadar kullanabileceklerini belirterek, uygulamada öncelikle dava yoluna gidilmesinin mümkün olduğunu ve uzlaşmanın seçimlik bir hak olduğunu” açıkladı.


Paylaş:

HABERLER

en Çok Aranan
2018-2019 Teslim İstanbul Ankara İzmir Konut Projeleri

Yazarlar

Hülya Uğuz Yedievli

Hülya Uğuz Yedievli

Başarılı Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Örneği Freiburg Vauban Projesi
Osman Cihad Esen

Osman Cihad Esen

Bahçekent Hayat Park’a En Yakın AVM “Cadde Flora” Hayata Geçiyor
Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Dumankaya İnşaat- Tamamlanmayan Projeler Ve Kayyum Atanan Şirketlerde Bankaların Sorumluluğu
Av.Cihat Demirbağ

Av.Cihat Demirbağ

Maliklerin Müteahhit Seçme Süresi Uzadıkça Sorunlar Başlıyor
Fatih Karakaş

Fatih Karakaş

Siyasi Belirsizliklerin Kentsel Dönüşüm Üzerindeki Etkisi! 2015-09-22

Konut Kredileri

Kentsel Dönüşüm

Dekorasyon

En Çok Okunanlar

İncelenen Projeler

2020-07-25 11:05