Kentsel Vizyon Platformunndan 39Kent1İstanbul

Kentsel Strateji ve Nef 39Kent1İstanbul Hazırlanıyor
Kentsel Vizyon Platformunndan 39Kent1İstanbul

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 15’üncü yıldönümünde, ‘ortak vizyon, ortak gelecek’ söylemi ile İstanbul ilçelerinin mekansal strateji planları Kentsel Vizyon Platformu tarafından hazırlanacak.
 

17 Ağustos 2013 tarihinde kurulan “Kentsel Vizyon Platformu”nun başlattığı ‘39Kent1İstanbul Programı’na başvurular devam ediyor. 
‘39Kent1İstanbul’ programının temel amacı;
  • Kentlerin gelişim ve dönüşüm stratejilerini belirleyecek ‘mekansal strateji planları’ hazırlamak,
  • Yapı ve yaşam kalitesi riskini en aza indirecek; ‘dayanıklı kentler’ yaklaşımını tartışmaya açmaktır.
39Kent1İstanbul Programı, her biri Anadolu ve Avrupa kentlerinin bir çoğundan büyük İstanbul ilçelerinin mekansal strateji planlarını hazırlayarak, yeni dönüşüm sürecinde farklılıklar ortaya koyarak, yeni planlama yaklaşımını ve kent modellerini geliştirilmesine yardımcı olacak.
Dönem; Mekansal Strateji Planı ve Eylem Planları Hazırlanması!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin; kent yönetimlerinin mekansal strateji ve eylem planları hazırlamasını zorunlu kılmakta. İstanbul ilçeleri için yapılacak çalışmalar, tüm kentlerimiz için örnek olacak ve ulusal mekansal strateji planı hazırlama sürecine katkı sağlayacak.

Dönem; Farklı Yöntemler ve Stratejik Adımlar Dönemi!
Kentlerin gelecek stratejilerini belirlemek için tüm aktörlerin katılımının sağlandığı ortamların (çalıştaylar) yaratılması, yeni bir planlama yaklaşımının gereği olmalı.
 
Mekansal Strateji Planı hazırlama sürecinde katılımcı çalıştaylar; kamu, özel ve sivil örgüt temsilcilerinin katılımı ile yapılmalı.

Mekansal Strateji Planı hazırlanma adımları ise 3 aşamada olmalı.


1.Adım; Anlama; Nerede?
Bilimsel ve sezgisel analizler
Bölgesel Bakış; Üst ölçekli planların kente yüklediği roller, sorun ve fırsatlar.
Kentsel Bakış; Kentsel dinamiklerinin ve birikimlerinin kent gelişimine vereceği stratejik yön.
 
2. Adım; Planlama; Nereye ve Nasıl?
Strateji ve taktik ile gelişen kentler
Stratejik ve Taktik Çerçeve
Stratejik Yönün belirlenmesi,
Gelecek stratejilerinin ortaya konulması,
Eylemler ve Proje önerilerinin belirlenmesi.
 
3. Adım; Tasarlama; Nasıl ve Kiminle?
Strateji ile geliştirilen tasarımlar
Kent kimliğinin belirlenmesi
Proje geliştirme ilkelerinin hazırlanması
Tasarım strateji ve ilkelerinin ortaya konulması.


Paylaş:

HABERLER