Reıdın 2. El Konut Fiyat Endeksi Şubat raporu

2. EL Konut Fiyat Endekslerini REIDIN yayınladı
Reıdın 2. El Konut Fiyat Endeksi Şubat raporu

Yöneticii Özeti:

* Şubat ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya
göre %1.17; geçen yılın aynı dönemine göre ise %15.61 oranında artış gerçekleşmiştir.

• Şubat ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Kiralık Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre
%0.96; geçen yılın aynı dönemine göre ise %10.88 oranında artmıştır.

• Şubat ayında İstanbul’da metrekare başına konut satış fiyatları %1.39 oranında artmış ve İstanbul fiyatların
en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatları Adana’da %0.59 oranında;
Ankara’da %0.77 oranında; Antalya’da %0.57 oranında; Bursa’da %1.22 oranında; İzmir’de %1.00 oranında
ve Kocaeli’nde %0.49 oranında artmıştır.

• Şubat ayında İstanbul’da metrekare başına konut kira değerleri %1.24 oranında artmış ve İstanbul kiraların
en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut kira değerleri Adana’da %0.97 oranında;
Ankara’da %0.56 oranında; Antalya’da %0.20 oranında; Bursa’da %0.40 oranında; İzmir’de %0.45 oranında
ve Kocaeli’nde %0.20 oranında artmıştır.

* Şubat ayı itibariyle ikinci el konutlardaki amortisman süreleri (Geri Dönüş Süresi) incelendiğinde İstanbul’da
bir apartman dairesinin fiyatı 17.4 yıllık (209 ay) kiraya eşit iken, İzmir’de bu süre 18.9 yıla (227 ay) kadar
uzamaktadır. Ankara’da ise bir apartman dairesinin fiyatı 18.1 yılda (217 ay) geri dönmektedir.

• Şubat ayı itibariyle ikinci el konutlardaki yıllık brüt kira getirileri ele alındığında, Türkiye geneli ortalamasının
%5.81; Ankara ortalamasının %5.67; İstanbul ortalamasının %5.89; İzmir ortalamasının ise %5.43 olduğu
görülmektedir.

• Konut satın alma gücü endeks değerleri incelendiğinde, 100 ve üzerindeki endeks değerleri mevcut faiz
oranı ortamında (Şubat 2014: Aylık Ortalama %1.11) 10 yıl vadeli konut kredisi kullanılarak bir ev sahibi
olunabileceğini gösterirken; 100’ün altındaki değerler ailenin 10 yıl vadeli konut kredisi kullanarak konut
sahibi olamayacağına işaret etmektedir. 100’ün altındaki değerlerde kredili yapılan konut satış işlemlerinde
tüketicinin aylık taksit ödemelerinde sorunlarla karşılaşması beklenebilir. Şubat 2014 itibariyle endeks
değerleri Ankara’da (Endeks Değeri: 134) ve İzmir’de (Endeks Değeri: 108) 100’ün üzerinde yer alırken;
Türkiye genelinde (Endeks Değeri: 84) ve İstanbul’da (Endeks Değeri: 74) 100’ün altında yer almaktadır.
Buna göre artan konut kredi faiz oranı ve artan satılık konut fiyatları çerçevesinde Şubat ayında bir önceki
aya kıyasla konut satın alımları Türkiye genelinde %6.2 oranında; Ankara’da %5.8 oranında; İstanbul’da %6.4
oranında ve İzmir’de %6.1 oranında zorlaşmış durumdadır.