Spine Tower Mimarı Y.Mimar Murat Kader'in Açıklaması

Spine Tower ve Akasya Acıbadem Koru Kulesi Birbirinden mi Esinlendi
Spine Tower Mimarı Y.Mimar Murat Kader'in Açıklaması

Hayır değildir.

Zira, Akasya Acıbadem Koru Kulesi mimarı Mehpare Evrenol, böyle düşünmüş ve 12.07.2013 tarihinde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne delil tespiti isteminde bulunmuştur. Müracaatı 2013/42 D.İşler sayısı ile işleme alınmış ve her iki bina mahkeme kararı ile resen seçilen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü resmi bilirkişisi tarafından incelenmiş ve sadece cephe karakterizasyonu ve düzenindeki benzerlik yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

Mahkemece atanan bilirkişi incelemesi ve tespit aşamasında şirketimize hiç haber verilmemiş, projemiz incelenmemiş ve incelemede kabul etmediğimiz metodlar kullanılmıştır. Bu konuda 08.11.2013 tarihinde mahkemesine avukatımız Cemal Sedat Dayıoğlu eliyle itiraz dilekçesi verilmiş ve yüzde 10 oranındaki benzerlik dahi kabul edilmeyerek itiraz edilmiştir.

Mahkeme bilirkişisinden beklediği sonucu alamayan Y.Mimar Mehpare Evrenol, bu kez TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yönetim kuruluna bir başvuru yapmıştır. 03.12.2013 tarihli şikâyet üzerine yönetim kurulu inceleme yapmış ve 09.12.2013 tarihinde aşağıdaki raporu hazırlamıştır:

“İnceleme konusu binaların cephelerinin benzerliği dilekçe eki fotoğrafların karşılaştırılması ile değerlendirilmiştir. İlk bakışta bina cephelerinde benzerlik gözlenmekle beraber, binaların birbirinden farklı olduğu belirlenmiştir. Mimar Murat Kader’in tasarımını gerçekleştirdiği söz konusu bina mimari projelerini hazırlarken Y.Mimar Mehpare Evrenol’un binasından esinlenmediği, gerek Y.Mimar Mehpare Evrenol, gerekse Mimar Murat Kader’in dünyada çeşitli ülkelerde inşa edilmiş oval ve dairesel planlı yüksek yapılardan esinlendikleri kanaatine varılmıştır”.

Sonuç olarak ​21 Mayıs 2014 tarihinde basına yansıyan Y.Mimar Mehpare Evrenol’un yaptığı basın açıklaması gerçekleri yansıtmamaktadır.Evrenol, mahkeme bilirkişi incelemesi ile ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi raporları ile doğrulatamadığı gerçek dışı tezini, bu kez olayın gündemde olmasını fırsat bilerek basın ile paylaşım yapmak suretiyle ortaya atmıştır. Bu konuyla ilgili tüm hukuki ve ticari haklarımız saklı olduğunu, gördüğümüz lüzum üzerine siz değerli basın mensupları ve kamouyu ile paylaşmak isteriz.

 

Y. Mimar Murat Kader

iki design group


Paylaş:

HABERLER