Gayrimenkul Projelerinde Suyun Tasarruflu Kullanılması Neden Çok Önemli?

Gayrimenkul Projelerinde Suyun Tasarruflu Kullanılması Neden Çok Önemli?
Hülya Uğuz Yedievli

Hülya Uğuz Yedievli

Bu nedenle içilebilir su kaynaklarının yalnızca içme suyu olarak kullanılması, bahçe sulama, araba yıkama, sifon ve dış alanların temizliğinde yağmur sularının toplanarak filtre edildikten sonra kullanılması çok önemlidir. 

Dünya'daki toplam su miktarı 140 milyon km3'tür. Bu suyun yüzde 97,5'i denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yüzde 2,5'lik pay, yani 35 milyon km3, tatlı su kaynağı olup, çeşitli amaçlar için kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Ancak tatlı su miktarının yüzde 68,7'si kutuplarda buzul kütle, yüzde 30,9'u yeraltı suyu ve sadece binde 4'ü yerüstü suyu ve atmosferik buharlardan oluşmaktadır. Şekilden de görüleceği üzere şu anda Dünya'daki kullanılabilen yerüstü su miktarı toplam potansiyelin sadece binde biridir.

Dünyada Yıllık Teknik ve Ekonomik Olarak Kullanılabilir Su Miktarı: 9 bin km3’tür

Dünyanın yıllık toplam yenilenebilir tatlı su miktarı 47 bin km3'tür ve bu miktar su, karalarda canlıların kullandığı tatlı su kaynaklarını beslemektedir. Toplam yıllık yenilenebilir su miktarı değişik kaynaklarda, farklı değerlerde, örneğin 40 bin km3 veya 41 bin km3 olarak verilmektedir. Karalara düşen toplam yıllık yağışın ancak üçte birlik kısmı su kaynaklarını beslemektedir. Bu oran bölgelere göre değişmektedir. Akışa geçen miktarın bugün için ancak 9 bin km3'ü teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir durumdadır.

Öte yandan bu kaynakların tümüne ulaşmak da kolay değildir. Nehirler ve göllerdeki su miktarından kat kat fazla su potansiyeline sahip yeraltı suları çoğu kez ulaşılması imkânsız derinliklerde bulunmaktadır. Yüzey sularının çoğu ise, ya insanların ihtiyaç duyduğu yerlerden çok uzaklardadır ya da kontrol altına alınamayan taşkınlarla faydalanılamadan denizlere akmaktadır.

Suyun Yenilenme Hızına Dikkat

Su, “hidrolojik çevrim” içerisinde, bulunduğu duruma göre değişik dönüşüm hızlarına sahip olur. Diğer bir ifade ile hidrolojik çevrim sisteminin her elemanı farklı zaman dilimlerinde yenilenebilmektedir. Hidrolojik çevrim elemanları içinde dönüşümünün hızlı olması nedeniyle, nehirlerdeki su yaşamsal bir önem arz etmektedir. Suyun dönüşüm süreci içerisinde, nehir akışları sadece miktar olarak değil, kalite olarak ta kendini yenileyebilmekte ve zaman içerisinde kendi doğal temizliğine dönebilmektedir. Bu nedenle nehir sularının zamansal ve uzaysal dağılımının bilinmesi ve değerlendirilmesi günümüzde çok önem kazanmıştır. Örneğin bütün okyanusların yeniden dolup boşalması 2.500 yılda, kutuplardaki buz dağlarının yenilenmesi 10.000 yılda, derinlerde bulunan yeraltı suyunun ve dağlardaki buzulların ise 1.500 yılda doğal dönüşümünü tamamladığı ifade edilmektedir. Diğer yandan göllerde bulunan sular 17 yılda ve nehirlerdeki sular ise sadece 16 günde yenilenebilmektedir.

Ülkemizin Su Kaynağı Durumu

Ülkemizde mevcut 112 milyar m³ kullanılabilir su kaynağından yararlanma oranı yaklaşık yüzde 39 olup, bu kaynağın 32 milyar m³’ü (yüzde 73) sulamada, 7 milyar m³’ü (yüzde 16) içme ve kullanmada, 5 milyar m³’ü (yüzde 11) sanayide kullanılmaktadır. Ülkemiz, 2013 yılı itibarıyla kişi başına düşen yaklaşık 1.500 m³ kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. 2030 yılında kişi başına düşen 1.100 m³ kullanılabilir su miktarıyla, Türkiye su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelebilecektir.

Diğer yandan ekonomik büyüme, nüfus artışı, üretim ve tüketim alışkanlıkları su talebini artırmaktadır. Ülkemiz mevcut su miktarı; artan talep, kuraklık ve su toplama havzalarındaki kirlenmeye bağlı olarak giderek su ihtiyacını karşılayamaz hale gelmektedir. Suyun tasarruflu kullanımı her alanda özellikle Gayrimenkul Projelerinde bir gereklilik haline gelmiştir. Bu gerekliliği dikkate alan projeler, hem kullanıcılara hem de ülkemize katma değer yaratacaktır.

Hülya Uğuz Yedievli

Yazar, Ekonomist, Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı

 


Paylaş:
Reklam

en Çok Aranan
2018-2019 Teslim İstanbul Ankara İzmir Konut Projeleri

Yazarlar

Hülya Uğuz Yedievli

Hülya Uğuz Yedievli

Enerji Nedir? Enerji Kaynakları Nasıl Sınıflandırılır?
Osman Cihad Esen

Osman Cihad Esen

Bahçekent Hayat Park’a En Yakın AVM “Cadde Flora” Hayata Geçiyor
Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Dumankaya İnşaat- Tamamlanmayan Projeler Ve Kayyum Atanan Şirketlerde Bankaların Sorumluluğu
Av.Cihat Demirbağ

Av.Cihat Demirbağ

Maliklerin Müteahhit Seçme Süresi Uzadıkça Sorunlar Başlıyor
Fatih Karakaş

Fatih Karakaş

Siyasi Belirsizliklerin Kentsel Dönüşüm Üzerindeki Etkisi! 2015-09-22

Konut Kredileri

Kentsel Dönüşüm

Dekorasyon

En Çok Okunanlar

İncelenen Projeler

2018-12-10 12:56