Sağlık Sitesi|FacebookTwitterKünye|Hakkımızda|Basında YeniProjeler.com|Servisler|İletişim
ÜYE GİRİŞİ | KURUMSAL GİRİŞ

Yeni Projeler Logo
banner

İSTANBULANKARAANTALYAİZMİR
Osman Cihad Esen
cihad.esen@yeniprojeler.com

Isı Yalıtımıyla Enerji Tasarrufu

Enerji tasarrufuna mutlaka ısı yalıtımından başlamalıyız. Ve bu konuda kat etmemiz gereken çok uzun bir yol var…
Mail At
Isı Yalıtımıyla Enerji Tasarrufu

Büyüyen ve gelişen Dünya, bizi her geçen gün daha fazla enerji sarf ettirmeye yönlendiriyor. Teknoloji ürünleri hayatımızda daha fazla yer kaplarken karbon ayak izlerimiz gitgide büyüyor. Gelişen teknoloji hemen her alanda enerji sarfiyatını düşüren yeni ürünler getirse de, önceliğimiz bu mu olmalı?

Türkiye’nin gelişimine oranla enerji ihtiyacı giderek artıyor. Buna paralel olarak farklı enerji kaynaklarına yönelmeyi ve var olan kaynakları da maksimize etmeyi hedefliyoruz. Elbette bu, büyümenin olmazsa olmazları arasında ancak kullanılan enerji sarfiyatını azaltmak için hangi önlemleri alıyoruz, bu da tartışılır.

Bugün ısı yalıtımı sektörü son 10 yılda neredeyse üç kat büyümüş durumda. Ama bu yeterli mi? XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği’nin yaptırdığı bir araştırma, enerji sarfiyatında ısı yalıtımının öneminin henüz yeteri kadar anlaşılamadığını ortaya koydu. Bu araştırma çok kısaca, enerji tasarrufu dendiğinde aklımıza, “A sınıfı beyaz eşyalar ve tasarruflu ampuller” geldiğini tespit etti. Ancak ortalama bir evde, enerji sarfiyatının yüzde 85’e yakın bir kısmı aslında ısıtmadan kaynaklanıyor. Hatta soğutma, ısıtmaya göre çok daha fazla enerji sarf ettiriyor. Hal böyleyken, evdeki enerji sarfiyatımızın yüzde 15’ini oluşturan kısım için gerekli yatırım ve düşünceleri hayata geçirdiğimizi, buna karşın yalıtım konusunda daha kat etmemiz gereken çok yol olduğunu anlıyoruz. 

Peki, ısı yalıtımı konusunda ne kadar bilgiliyiz? Çıkartılan ‘Türkiye Kalınlık Haritası’na göre, İstanbul’da ortalama 8-10 cm’lik ısı yalıtımı malzemelerinin kullanılması gerekiyor. Ancak pek çok uygulamada halen 5 cm’lik malzemelerin kullanıldığı tespit edilmiş. Bu iki yalıtım malzemesinin arasındaki fiyat farkı ise, aslında tüketicinin kesinlikle tolere edebileceği bir düzeyde. 

Konuya biraz da gelişmiş ülkeler cephesinden bakınca, durumumuzun vahameti daha da ortaya çıkıyor. Avrupa’nın pek çok kentinde, hatta güney kentlerinde dahi ısı yalıtım malzemelerinin kalınlığı 20-25 cm’leri bulurken, bizim İstanbul’daki hedeflerimiz 10 cm civarında.  Aslında Avrupa’da bu konu artık çoktan aşılmış; pasif evler, daha da ötesi pasif kentler kurulması hedeflenmiş.

Peki Ama Pasif Ev Nedir?

Günümüzde doğa ve tüm canlılar için çok ciddi bir tehlike arz eden fosil yakıtlardan enerji sarfiyatı bile maksimuma çıkmışken, pasif evler neredeyse sıfır sarfiyatla gerekli ısıya ulaşmayı hedefliyor. Türkiye için bu yapılar henüz hayal olsa da, gerekliliği yadsınamaz.

Pasif evin özelliklerine kısaca bakacak olursak;

• Yüksek düzeyde yalıtım (Ud < 0.15 W/(m²K)

• Son derece yüksek performanslı ve yalıtımlı pencere, kapı sistemleri (Up < 0.8 W/(m²K)

• Hava sızdırmaz bina kabuğu (< 0.6 /h @50 Pa)

• Isı köprülerinin oluşmasına engel mimari detay çözümleri (Ψ ≤ 0.01 W/(mK) [TbCrit]

• Yüksek verimli, ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma sistemi (≥ 75 verimlilik)

Enerji sarfiyatımız konusunda olumlu gelişmeler de yok değil. Binaların enerji verimliliği konusunda, 2011 yılında çıkan yasa ile Enerji Kimlik Belgeleri gündeme geldi. 2017’de ise mevcut ve yeni yapılacak binalarda Enerji Kimlik Belgesi’nin zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor.  Eğer gerekli düzenlemelerle ısı yalıtımı zorunlu hale getirilirse, yıllık 10 milyar Dolar değerinde enerji sarfiyatının önüne geçilmesi içten bile değil. Hele ki, enerjimizin yüzde 75’inin ithal olduğu düşünülürse.

Umarım ilerleyen yıllarda ısı yalıtımı konusunda bilincimiz artar. Zaten yüksek fiyatlar ödediğimiz enerji sarfiyatımıza uygun tasarruflar sağlayabiliriz. Bugün Türkiye’nin pek çok bölgesi, Almanya’nın belli bölgelerinden daha sıcak olmasına rağmen 10 kat daha fazla enerji sarfiyatında bulunmaktayız. Doğru ısı yalıtımı ve bilinçli tüketim, hem kesemize yarayacak hem de dışa olan bağlılığımızı o oranda azaltacaktır. Doğru ısı yalıtımlı binalarda oturmanız dileğiyle…

Sevgiler,

Osman Cihad Esen

XPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği Enerji Tasarrufuna Dikkat Çekti 2015-11-25

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği’nin TNS Global işbirliğiyle Eylül ayında yaptırdığı kapsamlı araştırmanın sonuçları açıklandı.XPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği Enerji Tasarrufuna Dikkat Çekti 2015-11-25

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği’nin TNS Global işbirliğiyle Eylül ayında yaptırdığı kapsamlı araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçları Türkiye halkının yarıdan fazlasının ısı yalıtımı konusunda yeterince bilinç sahibi olmadığını ortaya koydu. Araştırmayı değerlendiren XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, “Sonuçlar Türkiye genelinde ısı yalıtım bilincinin geliştirilmesi konusunda tam bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Zira enerji tasarrufu denince vatandaşın aklına ilk önce halen A sınıfı beyaz eşyalar, tasarruflu ampuller ve kullanılmayan odaların radyatörünü kapatmak gibi konular geliyor.” dedi.

XPS yalıtım levhası üreticisi sanayici ve işadamlarından oluşan XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği’nin TNS Global’e yaptırdığı enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı bilinci konulu kapsamlı anket araştırmasının sonuçları açıklandı. 2015 yılının Eylül ayında, 18 ilde 1560 denekle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar gözlendi.

ENERJİ TASARRUFU ALGISINDA ISI YALITIMI ÜÇÜNCÜ SIRADA

Sonuçlara göre “enerji tasarrufu sağlayan ürün” dendiğinde ankete katılan deneklerin aklına gelen ilk nesnenin, yüzde 48 ile “A sınıfı beyaz eşya” olduğu raporlandı. Enerji verimliliği sağlamak için ısı yalıtımı ve mantolamanın öneminin algısı ise yüzde 10’da kaldı. Oysa bir binada % 50-60 enerji tasarrufu, ancak binanın ısı  yalıtımlı olması ile sağlanabiliyor.  Yine söz konusu sonuçlara göre vatandaşın doğal gaz faturasını azaltmak için en çok yaptığı eylemin yüzde 61 ile “kullanılmayan odadaki kaloriferlerin kapatılması” olduğu gözlenirken, ikinci sırayı yüzde 48 ile “kaloriferi kısma” aldı. “Isı yalıtımı ve mantolama” yüzde 41 ile ancak üçüncü sırada kendine yer bulabildi.

“KALORİFERİ KISARAK ENERJİ TASARRUFU YAPAMAYIZ”

Doğalgaz tasarrufu için radyatörü kısmanın ya da kapatmanın ciddi bir etkisinin olmayacağını ifade eden Eruslu, “Sanıyorum bu yanılgı, sobayla ısınılan ve sobanın tek bir odada yandığı dönemlerden kalma bir alışkanlık. Halbuki kışın ve yazın konfor şartlarını korumak için en verimli yöntem mantolamadır. Kışın ısıtılan havanın havaya uçmaması,  korunması sadece ısı yalıtımı ile mümkün. Yaz koşullarını ve sıcak iklim bölgelerini de unutmamak lazım. Yazın da ideal iç ortam sıcaklığını korumak, yani klima ile soğuttuğumuz odanın yeniden ısınmaması için, duvarlarda ısı transferini önleyecek levhalar ile yapılmış ısı yalıtım uygulamalarına ihtiyaç var. Tüm Avrupa ülkelerinde ve dünyada enerji verimliliği binaların çatı, duvar ve zeminlerine levhalarla yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile çok daha verimli sistemler hedefleniyor.  Standartlara uygun, doğru malzemelerle ısı yalıtımı olmadan enerji verimliliğinden bahsetmek mümkün olmaz” diye konuştu.

“KONUTLARDA ENERJİNİN YÜZDE 85’İNİ ISITMA VE SOĞUTMAYA HARCIYORUZ”

“Bu sonuçlar, örneğin Türkiye’de konutların ısıtma ve soğutması için harcanan enerji miktarının, toplam tüketimin yüzde 85’ine denk geldiğinin bilinmediğini gösteriyor” diyen Eruslu, “Yani hane halkının elektrik ve doğalgaz faturası olarak ödediği enerji harcamasının büyük bir bölümü evlerimizin ısıtmasına ve soğutmasına harcıyoruz. Kalan yüzde 10-15‘lik bölümü ise elektrikli ev aletleri ve aydınlatmada kullanıyoruz. Fakat araştırma raporunun gösterdiğine göre tasarruflu ampul kullanarak veya A sınıfı beyaz eşya kullanarak daha fazla verimlilik hedeflendiği yanılgısı var. Üstelik bilindiği gibi ısı yalıtımında kullanılan levhaların kalınlığı arttıkça enerji tasarrufu, yalıtım maliyetine oranla çok daha yüksek oranlarda artıyor. Ancak şunu da belirtmek gerek ki, yapılan araştırmada ısı yalıtımı için kullanılan ürünler arasında akla gelen ilk ürünün yüzde 64 oranla ‘renkli köpük levha’ yani XPS tipi ürünler çıkması umut verici ve sevindirici bir veri. Bu durum vatandaşın yalıtım malzemesi olarak XPS ürünlerini ısı yalıtımı amacıyla benimsediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ Mİ, O DA NE?

Yapılan araştırma ayrıca, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm binalar için taşıması zorunlu bir belge olacak olan “Enerji Kimlik Belgesi” hakkında vatandaşın neredeyse hiçbir bilgisinin olmadığını ortaya koydu. Sonuçlarda deneklerin sadece yüzde 4’ünün Enerji Kimlik Belgesi hakkında bilgisi olduğu gözlenirken, oturduğu binanın Enerji Kimlik Belgesi’nin olup olmadığını bilenlerin oranı ise yüzde 18 olarak gerçekleşti. Enerji Kimlik Belgesi konusundaki bilinç seviyesinin, yaş, eğitim ve gelir grubu büyüdükçe artması da bu konudaki bir başka dikkat çekici unsur oldu. Enerji Kimlik Belgesi’nin ne olduğu konusunda en bilinçli kesimin yüzde 6 ile orta-üst sosyoekonomik sınıfı temsil eden C1 sınıf olduğu gözlemlenirken, “Binamızın Enerji Kimlik Belgesi var” cevabını en çok veren denekler ise, toplumun en üst sosyoekonomik sınıfı olan AB sınıfı ile 55 yaş ve üstü gruptan denekler olduğu anlaşıldı.

“SONUÇLAR OLDUKÇA VAHİM ANCAK ÜMİT VERİCİ”

Isı yalıtımı bilinci açısından Türkiye genelinde ortaya çıkan tablonun Türkiye’de enerji verimliliği konusunun gerçekten doğru bilinmediğini ortaya koyduğunu söyleyen Emrullah Eruslu, XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği’nin 2006’dan bu yana yaptığı çalışmaların ne kadar gerekli ve isabetli olduğunun bu çalışmayla daha net bir biçimde ortaya çıktığını ifade etti. Eruslu, “Özellikle enerji tasarrufu ve faturaların düşürülmesi noktasında ısı yalıtımının en son sıralarda görülüyor olması, doğru uygulanan ısı yalıtımının yüzde 50’den fazla enerji tasarrufu sağladığı gerçeğini de göz önünde bulundurduğumuzda, bizim açımızdan son derece dikkat çekici bir veri” diye konuştu.

“YALITIM BİLİNCİ İÇİN SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’nin enerji ithal eden, yüzde 75 oranında dışa bağımlı bir ülke olduğunu hatırlatan Emrullah Eruslu, “Özellikle doğal gaz ithalatı noktasında, 2013 yılı verilerine göre dünyada en çok ithalat yapan ilk 5-6 ülkeden biriyiz. Halen enerji üretimimizin yaklaşık üçte birini ise doğal gaz çevrim santrallerinden sağlıyoruz. Rusya ve İran gibi komşu ülkelerden satın aldığımız doğal gazın da cari açığa da etkisi oldukça yüksek. Dolayısıyla vatandaşın yalıtım konusunda bilincinin artırılması hem hane halkı ekonomisini hem de ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyeceği apaçık bir gerçek olarak önümüze çıkmış durumda. Özellikle araştırma sonuçlarına göre vatandaşın Enerji Kimlik Belgesi konusunda bilgili olmadığını gözlemliyoruz. Oysa yaşadığımız binaların ne kadar enerji tükettiğini, ısınmak için ne kadar doğalgaz, elektrik harcadığımızı ölçümleyebilirsek, verimliliği arttıracak hedeflerden de ancak o zaman bahsedebiliriz. Enerji Kimlik Belgesi, satın alacağımız ya da kiralayacağımız evin, ısınma-soğutma için ne kadar enerji harcadığını belgeleyen bir sertifika. Dolayısıyla bu konuda vatandaşın bilinçlendirilmesi çok büyük önem taşıyor.

Kısacası halkın ısı yalıtımı hakkında bilinçlendirilmesi konusunda deyim yerindeyse tam bir seferberliğe ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı. Eruslu, bu seferberlikte kamu otoritesine ve özellikle de medyaya büyük görevler düştüğünün altını çizerek, “Örneğin ilgili bakanlıkların hazırlatacağı kamu spotlarının televizyonlarda yayımlanarak vatandaşın yalıtım konusunda farkındalığını artırmak, ulusal basında yalıtımla ilgili dosyalar veya özel ekler hazırlamak, derneğimiz gibi sivil toplum kuruluşlarının sesini duyurmak, vatandaşın yalıtım konusunda bilinç düzeyini artıracaktır. Bundan başka okullarda ilgili derslerin müfredatlarına yalıtımla ilgili konular eklenmesi de gelecekte enerji verimliliği açısından daha bilinçli nesillerin yetişmesine olanak sağlayacaktır” dedi.

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği hakkında

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği, 2006 yılı Mayıs ayında XPS yalıtım levhası üreticisi sanayici ve işadamları tarafından, yalıtım bilincinin gelişmesi, yalıtımda AB standartlarında ileri teknoloji ürünlerin kullanımının yaygınlaşması için üyeleri arasında birlik ve beraberlik ortamı oluşturmak amacı ile kurulmuş sivil toplum örgütüdür.


OnlineBinam Artık Kentsel Dönüşümde Hizmetinizde 2015-11-25

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından çıkarılan 6306 sayılı kanun ile birlikte kentsel dönüşüm kapsamında mevcut eski binaların yenilenme süreci hızla devam etmektedir. OnlineBinam Artık Kentsel Dönüşümde Hizmetinizde 2015-11-25

Bununla birlikte, uygulamaya alınan yönetmelik değişikliği gereği %25 emsal artışı sağlayan ve 2016 yılının sonunda bitmesi beklenen yasanın 2017 sonuna kadar uzatılmasıyla birlikte sektörün daha da hızlanacağı beklenmektedir.

Tüm bunlar gerçekleşirken, apartman sakinleri kazanmış oldukları haklarını koruyabilmek ve %25 emsal artışından faydalanabilmek için hızlı bir şekilde yol alarak, bir an önce yüklenici firma ile anlaşmayı tercih etmektedirler. Bunun sonucunda da bazen yanlış kararlar alarak kendilerine verilen fazladan birkaç metrekare alanın etkisinde kalarak altyapısı güçlü olmayan firmalar ile anlaşabilmektedirler.

Kentsel dönüşüm alanında hizmet veren danışmanlık firmaları bu süreçte kat maliklerine hem mühendislik-mimarlık alanında destek vererek hem de firmanın altyapısını araştırarak, kat maliklerinin kendilerine en uygun firma ile anlaşmasını sağlamaktadır. Peki diyelim ki firma ile proje üzerinde anlaşma sağladınız, imzalar atıldı, evinizi boşalttınız ve firmaya teslim ettiniz. Artık rahat bir nefes alabilir misiniz? Maalesef ki hayır! Şimdi esas sıkıntı size vaat edilen şartlar inşaat aşamasında yerine getiriliyor mu? Proje zamanında bitecek mi? Teknik şartnamede belirtilen kalemler yerinde uygulanacak mı? Gerçekten proje üzerinde bana anlatılan daire metrekareleri inşaa edilecek mi? Bu ve benzeri birçok soru artık kafanızın içerisinde dönüp duracak. Ama artık bunları da dert etmenize gerek yok. Kentsel Platform olarak sizlere sektöre tamamen farklı bakış açısı katacak yepyeni bir sistemden bahsetmek istiyorum. Online Binam!

Nedir Online Binam?

Online binam kat maliklerinin firma seçiminden anahtar teslimine kadar geçen süre zarfındaki tüm süreçlerini yöneten, firma ile imzalanan sözleşmenin içerisindeki teknik şartname kalemlerinin uygunluğunu denetleyen, proje ilerleme yüzdelerini ve şantiyeye ait görselleri haftalık bazda binaya özel sayfada yayınlayan, süreç boyunca resmi veya özel kurumlardan alınan tüm belge ve raporları arşivleyen online bir sistemdir. Kısacası online binam aklınızdan geçen tüm şüpheleri bir kenara bırakıp, internet erişiminiz olan her yerden projenizin tüm aşamalarını haftalık olarak takip edebileceğiniz tarafsız, raportör bir kurum olarak çalışan sistemdir.

Sistemin kat maliklerine sunduğu hizmetler kısa başlıklar halinde şu şekildedir;

Süreç Yönetimi; Kat maliklerinin kentsel dönüşüm kararı almasından yeni binanın iskan alımına kadarki hukuki resmi ve binaya özel süreçlerin takibi yüklenici firma ve kat maliklerinden gelen bilgiler doğrultusunda raporlanmaktadır.

Proje İlerleme Takibi; Online Binam teknik ekibi tarafından haftalık bazda şantiye ziyaretleri gerçekleştirilip, süreçler takip edilerek kullanıcılara online bir ortamda raporlanması sağlanmaktadır.

Proje Haftalık Görselleri; Projenin durumunu daha net takip edebilmek için yıkımdan anahtar teslimine kadar haftalık bazda detaylı fotoğraflara online binam kullanıcı ara yüzünde yer verilmektedir.

Doküman Yönetimi; Kentsel dönüşüm kapsamında aplikasyon krokisinden, yıkım ve inşaat ruhsatına kadar, bina ile ilgili tüm resmi evraklara tek bir ekrandan erişim olanağı sunulmaktadır.

Teknik Şartname Uygunluk Kontrolü; Yüklenici firma ile imzalanmış teknik şartnamenin yerinde uygulama kontrolleri yapılarak, haftalık bazda paylaşmaktadır.

Değerleme ve Fizibilite; Teklif alma ve firma belirleme aşamasında binaya özel değerleme ve fizibilite çalışması sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için www.onlinebinam.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fatih Karakaş

Kentsel Platform

Yönetim Kurulu Üyesi

Mail: fatih.karakas@kentselplatform.com

Tel: 0 535 867 17 77


Dağ Mühendislik, ses getirecek projeler için kolları sıvadı

Bugüne kadar Konya’da önemli projelere imza atan Dağ Mühendislik, Bahçekent Flora ile girdiği İstanbul pazarında hedef büyüttü. Dağ Mühendislik, ses getirecek projeler için kolları sıvadı

Eş zamanlı 3 projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Dağ Mühendislik, bu projeler için toplam 2.2 milyar liralık yatırım planlıyor.

İnşaat sektöründe 1992 yılından bu yana önemli yatırımlar gerçekleştiren Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, yeni çalışmalarını ve hedeflerini anlatmak üzere gayrimenkul editörleriyle bir araya geldi. İlk üretimlerini Konya'da yaptıklarını belirten Dağ, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerinde inşaatı tamamladıklarını söyledi. Bundan sonra ülke genelinde büyüyecekleri ifade eden Dağ, “İstanbul pazarına Emlak Konut güvencesiyle ve Bahçekent Flora projesiyle giriş yaptık. Hem ülke ekonomisine katkıda bulunacak yatırımlar yapıyoruz, hem de hedeflerimizi biraz daha yükselttik. Bahçekent Flora’da bitmek üzere olan bin konut, 260 ticari alan var. Yakında Tual Adalar diye Kartal'da bir projemiz olacak. Yaklaşık 570 konutluk, yaşanabilir alanlar ve müşteri profilimize sürprizler çıkaracağımız proje. Önümüzdeki yıl mart-nisan gibi ‘Tual Bahçekent’ diye bir projemiz olacak. İçerisinde yaklaşık 2 bin konut, 1 adet özel hastane, 2 özel okul, yurtlar ve ticari üniteler yer alacak. Büyük bir şehir konseptinde planlandı. Bu üç projenin toplam değerinin ise 2.2 milyar lira olması öngörülüyor” dedi.

Ankara, Konya ve İstanbul’da projelerimiz olacak

Bugüne kadar yaklaşık 8 bin konut üretimi yapan Dağ Mühendislik’in, yurt, AVM, okul, hastane gibi sosyal donatıları da hayata geçirdiğini belirten Doğan Dağ, şirketin sürdürülebilirlik politikasının bir sonucu olarak projelerinde çevreye ve yeşil alanlara büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Doğaşehir, Floraşehir konutlarının yanında, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi olan Novada Outlet Konya’yı hayata geçirdiklerini anlatan Dağ, “Sadece inşaat sektöründe hizmet veren şirketimizin gelecek vizyonu çerçevesinde, başta İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin önemli pek çok şehrinde ‘Tual’ adıyla olmaya devam edeceğiz.

2016 yılı sonunda bin konuta ulaşmış olmayı hedefliyoruz. İstanbul, Ankara ve Konya’da ses getirecek yeni projeler planlıyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz en güvenilir inşaat şirketi olmak”

Öz kaynakları ile proje geliştiren ve üreten bir şirket olarak, inşaat sektöründe ‘güven’ konusunu önemsediklerini anlatan Doğan Dağ, ailelerin en güvendiği inşaat şirketi olmak yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Dağ, “Satış sonrası sunduğumuz hizmet anlayışını İstanbul’da da sürdürerek, istikrar, güven, şeffaflık, kalite gibi değerlerin sadece sözden ibaret olmadığını göstermek istiyoruz.

Bugüne kadar projelerimizden satın alan herkes ile birebir görüşüp sıkıntılarını dinleyip çözüm önerileri geliştirdik. Kendi projelerimizde oturduğumuz için ‘ben nasıl bir evde mutlu olurum?’ sorusunun yanıtını hep evlerimizde cevapladık. Bizi başarıya götüren ve insanların ilk tercihi olmamızı sağlayan da bu oldu” dedi.

 

 

 

 

 


Karşıyaka 360 Projesine Yoğun İlgi

ESBAŞ ve MOPSAN proje grubunun inşa ettiği Karşıyaka 360 Konutları büyük ilgi görüyor.Karşıyaka 360 Projesine Yoğun İlgi

ESBAŞ ve MOPSAN proje grubunun,  5 yıl önceİzmir Karşıyaka’da hayata geçirdiği Yüksek Vadi Evleri Projesinin, 5. Etabı olarak inşa edilen Karşıyaka 360 Konutları, 15 Kasım’da lansman fiyatları ile satışa sunuldu.

Teslimler 2016'da

Lokasyon olarak otoyol bağlantısı yakınında,Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde inşa edilen projede daire seçenekleri 1 oda 1 salon, 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon şeklinde dizayn edildi. 20 katlı 3 blok ve 18 katlı 1 bloktan oluşan  Karşıyaka 360 projesinde , Yüksek yapılaşma ile alanın %71,85’i sosyal tesisler ve yeşil alan olarak kullanıldı.         

Daire teslimlerinin 2016 yılında yapılması planlanan projenin pazarlama faaliyetlerini yürüten Eskidji Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.firma yetkilileri,  Projenin çok yoğun bir ilgi gördüğünü, lansman fiyatlarıyla rezervasyon ve satışların olduğu hızlı bir hafta yaşadıklarını belirttiler.

Kaynak:Milliyet

 


Türk Çelik Kapıları Çin'e Pazar Kaybettiriyor...

30 dan fazla sektörde Türkiye pazarını ele geçiren Çin çelik kapı pazarında yer bulamıyor.Türk Çelik Kapıları Çin'e Pazar Kaybettiriyor...

Dünya genelinde 3.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olan çelik kapı sektöründe Türk firmaları dünya devleriyle boy ölçüşüyor.

 Sur Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Pekgüzel, çelik kapıda yaklaşık 1 milyar dolarla dünya ticaretinin lideri olan Çin'in Türk çelik kapılarının girdiği ülkelerde pazar kaybettiğini söyledi.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İtalya ve Kanada'nın dünya pazarında söz sahibi ülkeler arasında olduğunu belirten Pekgüzel, "Türkiye  yaklaşık 89 milyon dolarlık  ihracat hacmiyle dünya pazarında ilk 10 ülke arasındadır." dedi.

Irak, Türmenistan, Nijerya, Azerbaycan,Libya, İran  ve Mısır'da Türk firmalarının pazarın önemli bir kısmını elinde tutuğunu belirten Yalçın Pekgüzel yıllar ve aylar itibari ile incelediğimizde Almanya, İtalya, Hollanda ve Polonya'nın rakip ülkeler olarak dikkat çektiklerini vurgulayarak bu sebeple yönlerini Avrupa pazarına çevirdiklerini söyledi.

Belirli bir kalitenin üzerinde üretim yapan firmalar açısından Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya yaklaşık olarak 500 Milyon Dolarlık ithalat hacimleriyle en büyük pazar konumundadırlar diyen Pekgüzel tasarımın başkenti Milano'da bir ofis açtıklarını ve üretimin bir kısmını orada gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek Türkiye'nin, sahip olduğu potansiyel dikkate alındığında çelik kapı ihracatında daha önemli bir pay alabileceğini belirtti.
EMLAK KONUT PROJELERİ
PROJELERDE SON DURUM

Osman Cihad Esen
cihad.esen@yeniprojeler.com

Isı Yalıtımıyla Enerji Tasarrufu

Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

Fatih Karakaş
fatih.karakas@kentselplatform.com

Siyasi Belirsizliklerin Kentsel Dönüşüm Üzerindeki Etkisi! 2015-09-22

Av.Cihat Demirbağ
avukat@cihatdemirbag.com.tr

Kentsel Dönüşümde 2016 Kira Yardım Miktari Arttı

Yüksek Mimar Müge Turgay Karamuk
mugeturgay@mugeturgaymimarlık.com

Bir Mimar Açısından Kentsel Dönüşümyeni konut projeleri iphone da


Haritada konut projeleri


KREDİLER


DEKORASYON


ENERJİ SEKTÖRÜ