Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Riskli Alan ve Riskli yapı Kapsamında Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri
Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri Nelerdir?

1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacaktır. Bu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.
Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.
Riskli yapı: : Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.
2) Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesi gereklidir.
3) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli  kredi tutarı en fazla 100.000.-TL olacaktır. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 100.000.-TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 500.000.-TL olabilecektir.
4) Kullandırılacak Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde yıllık %4 (aylık %0,33); Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde yıllık %3 (aylık %0,25) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir.
5) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıl olacaktır.. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıl olması gerekmektedir.
6) Kentsel dönüşüm kredisi kullanacak hak sahiplerinin ödemelerini eşit taksitli veya bitmiş konut(edindirme) kredilerinde 12 ay, yapım kredilerinde ise 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.


DİĞER HABERLER