Kentsel Dönüşüm'de 3 defa Ceza Alan Yapı Denetim Firmasına İş Yok 2015-01-01

Yapı Denetim Firmaları Kentsel Dönüşümde Görevleri Yerine Getirmedikleri Takdirde Ceza Alacak
Kentsel Dönüşüm'de 3 defa Ceza Alan Yapı Denetim Firmasına İş Yok 2015-01-01

6 milyon üzerinde riskli yapıların dönüşümü sağlanarak ülke genelinde sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak amacıyla yürürlüğe geçirilen Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yapı denetim firmalarını önemli görevler bekliyor. Bu doğrultuda denetim görevini yerine getirmediği anlaşılan yapı denetim firmalarına, tespite konu olan yapının yapı denetim hizmetinin yarısı kadar para cezası getirildi. Kanun kapsamında Mühendislerin belgeleri dahi iptal edilebilecek. Yürürlüğe giren 6645 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile görevini tam yapmayan yapı denetim firması ve elemanına ağır cezalar getirildi.

CEZALI YAPI DENETİM FİRMALRI KAMUDAN 1 YIL İŞ ALAMAYACAK
Denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetim firmalarına son bir yıl içinde 3 defa idari para cezası uygulanması durumunda 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilmesi öngörüldü. Yeni iş almaktan men cezasının ilan edilmesinden sonra, iki kere daha yeni iş almaktan men cezasını gerektiren fiilin işlenmesi halinde Merkez Yapı Denetim Komisyonu'nun teklifi üzerine Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek, faaliyetine son verilecek ve teminatı irat kaydedilecek. Denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen firmalara tespite konu olan yapının, yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 10 ile yüzde 50'si arasında ceza uygulanması kararlaştırıldı.

BELGE İPTALİ SÖZ KONUSU
Yapı denetim kuruluşunda görevliyken, laboratuvar kuruluşlarında da görev alan mimar, mühendis ve yetkililere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 5.000 TL ceza uygulanacak. Mevzuata uygun çalışmadığı tespit edilen laboratuvar kuruluşuna uyarı cezası ile 5 ile 10 bin lira arasında değişen para cezası uygulanması sağlanacak. Yapı denetim kuruluşuna 3 defa idari para cezası verilmesine sebep olduğu anlaşılan yetkili denetçi mimar ve denetçi mühendislerin belgeleri iptal edilecek.


DİĞER HABERLER