Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde Detaylar 2015-06-18

Örnekköy'de Hayata Geçecek Kentsel Dönüşüm Proje Detayları
Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde Detaylar 2015-06-18

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde Projede neler var?

· Örnekköy’de Mevcut yol kademelenmesi ve mevcut imar planı yol aksları ile uyumlu olacak şekilde kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde tasarlanan taşıt yolları ile alana her yönden giriş sağlanarak alanın erişilebilirliği artırıldı.

· Güçlü yaya aksları ile yaya-yeşil sürekliliği sağlandı.

· Kentsel Dönüşüm Komşuluk ilişkileri gözetilerek tasarlanan konut alanlarında blok yükseklikleri proje bütününde 8 kat ile 14 kat arasında değişiklik gösteriyor.

· 18 hektar büyüklüğündeki Kentsel Dönüşüm proje alanında, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, farklı seçenekler sunabilmek amacıyla 4 farklı blok tipinde, büyüklükleri 60 metrekare ile 151 metrekare arasında değişen 7 farklı konut tipi tasarlandı.

· Kentsel Dönüşüm alanında üretilecek bağımsız birim sayısı yaklaşık 3 bin adet olarak belirlendi.

· Mevcut ticari dokunun sürdürülmesi hedefi ile Baş Pehlivan Karaali Caddesi ve ana yaya/taşıt aksları üzerinde, zemin katlarda farklı büyüklüklerde işyerleri tasarlandı.

· Kentsel Dönüşüm alan bütününde yaya erişim aksları güçlendirilerek, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları tasarlandı.

· Alanın kuzeyinde, yaklaşık 4 bin 200 metrekare kapalı alanlı, 2 katlı Yeni Pazar Alanı tasarlandı. · Pazaryeri ile başlayıp dere boyunca devam eden rekreasyon alanı birbirine bakan seyir terasları şeklinde tasarlandı, konut alanları arasında geniş yeşil alanlar ve tema park ileyayalar için interaktif aktiviteler planlandı. Böylece Bu Kentsel Dönüşüm planında kente 68 bin metrekare yeşil alan daha kazandırılacak.

· 2 katlı, yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik kapalı pazar yeri tasarlandı. · Ana yaya aksları kesişiminde konumlandırılan yeni futbol sahası, seyirciler için tribün ve spor tesis binası ile bütün olarak ele alındı. 3bin 500 metrekare kapalı alanlı spor tesis binası düğün salonu olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

· Örnekköy de Mevcut ilkokulun bulunduğu alan "Eğitim Kampüsü" olarak yeniden tasarlandı. · Mevcut ticari aks üzerinde, otobüs duraklarının bulunduğu noktalarda meydan ve günübirlik tesis tasarlandı.

· Böylece alana yaklaşık 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırıldı.


Şimdiye kadar neler yapıldı? Karşıyaka Belediyesi'nin talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Bakanlar Kurulu kararları ile Örnekköy Mahallesi'nin bir kısmını içeren yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alan "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olarak ilan edildi. Yasa kapsamında tüm yetkinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu “Örnekköy Kentsel Dönüşüm Proje Alan Sınırı"nın ilanından sonra; bölgede yapı envanter tespit çalışmalarına başlandı. Bütün yapıların detaylı ölçümleri yapılarak elde edilen veriler, veri tabanına aktarıldı. Hak sahipliği ve zeminüstü envanter ilişkileri kuruldu. Bölgede yaşayanların beklentilerini ve alanda mevcut problemleri öğrenmek, vatandaşların doğru bilgiye rahatlıkla erişmesini sağlamak amacı ile alan içerisinde "Karşıyaka Örnekköy İletişim ve Tanıtım Ofisi" Kasım 2013'te hizmete girdi. Örnekköy Mahalle muhtarı ve alan içerisinde bulunan dernekler ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Mevcut imar hakları esas alınarak 18 hektarlık alan bütününde Kentsel Tasarım, Yerleşim Planı ve Mimari Avan projeler bitirildi.


DİĞER HABERLER