Artık Yeşil Pasaportlular da AB'ye Girerken İzin Alacak

Avrupa Parlamentosunun yaptığı açıklamaya göre, artık avrupa vizesiz girecek kişiler seyahat izni almak zorunda.
Artık Yeşil Pasaportlular da AB'ye Girerken İzin Alacak

Bu yasa Türkiye'de gri ve yeşil pasaportlular için geçerli olacak. Ayrıca Avrupa Parlamentosu AB'ye girmek isteyenleri artık incelemeye alıcak. Başvuru yapmak için online ve bireysel olarak Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme sistemine 7 euro ödemek gerekiyor. Ancak 18 yaşının altında ve 70 yaşının üstünde kişiler bedavaya başvurabiliyor ve aldıkları seyahat izinleri 3 yıl geçerli olacak.  Bu başvurunun sonucunu Avrupa Parlamentosu en geç 4 haftada açıklaması gerekiyor. Eğer bir bireyi kabul etmezler ise AB haklı gerekçeler sunmak zorunda kalacak. Ayrıca seyahat edenlerin itiraz hakkı bulunacak. Bu Yasa eğer kabul edilirse 2021'de yürürlüğe geçirecek. Bu yasayla AB'nin asıl amacı AB'ye risk oluşturabilecek kişilerin AB'ye girmemesi.

Yeşil Pasaport Nedir, Kimlere Verilir?

Yeşil pasaport, halkın, bütün memurlara verildiğini zannedip aslında memurların sadece %4'ünün kullandığı karttır. Yeşil pasaport kullanan kişiler, yeşil pasaport sayesinde 196 ülkeden 160'ına vizesiz girebiliyor. Ayrıca bordo pasaporttan farklı olarak yeşil pasaportun kullanım süresi 5 yıldır.

Gri Pasaport Nedir, Kimlere Verilir?

Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport hakkı sunuluyor.

Hizmet Pasaportları, hükümet, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife kapsamında yurt dışına  gönderilen veya dış ülkelerde vazifeye atananlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere altı aydan az olmamak kaydıyla görevi süresi boyunca veriliyor.

Yeşil Pasaportu Alabilecek Bazı Kamu Görevlileri ve Eski Bürokratlar:

1) TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar

Yani görev süreleri boyunca siyah pasaport kullanan, görevi tamamlandığında da yeşil pasaporta geçen milletvekilleri ve bakanlar bu kapsama giriyor.

2) Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurları

Yeşil pasaporta başvurabilmek için devlet memurlarının önce  belli bir kıdeme ermesi gerekiyor. Bu kıdemin “derece ve kademe olarak” bir hesabı var.

En yüksek derece 1 iken en düşük ise 13. Ancak mesleğe başlayan tüm memurlar 13'ncü dereceden başlamıyor. Kişilerin askerlik durumu, kaç sene eğitim gördüğü gibi faktörler, başlangıç derecesini belirliyor.

Mesela lisans mezunları mesleğe 9 derece 1 kademe olarak başlar, bu da 9/1 olarak ifade edilir. Birinci senesinin sonunda kişi 1 kıdem ilerler ve 9 derece 2 kıdem, yani 9/2 olur.

Derece ise, sicilinde bir olumsuzluk olmaması halinde üç yılda bir ilerler. Bu hesaba göre birinci, ikinci ve üçüncü dereceden kadrolu memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır.

3) Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrodayken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanları

Yukarıda bahsi geçenler kişiler, emekli olduktan sonra da yeşil pasaport ayrıcalıklarını koruyorlar. Aynı şekilde görevlerinden kurum tarafından çekilirlerse de yeşil pasaport haklarını korurlar.

4) Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlileri

Bu kesim, devlet memurlarından farklı olarak, devlette kadrolu olmayan, ancak sözleşmeli çalışan personeli ifade ediyor.

5) Birinci derece kadro ile emekli olan belediye başkanları

Yukarıda saydığımız belediye başkanları görevden ayrıldıklarında pasaportları bordo pasaporta döner. Ancak birinci derece kadroyken emekliliğe ayrılan belediye başkanları yeşil pasaportlarını korurlar.

6) Görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları

Aktif olarak başkanlık yaptıkları süre boyunca, bu belediye başkanlarına da yeşil pasaport veriliyor.

7) Eskiden devlet bankaları olup, sonradan özelleştirilen Halk Bank, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından şu kişilere;

- Özelleştirmeden önce yeşil pasaport hakkını elde etmiş olanlar,

- Kuruluş sermaye payının en az yüzde 51’i devlete ait kamu kuruluşu olanlar,

- Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak, Kamu görevlisi olanlar,4603 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar.

-  Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp, emekli kesenekleri birinci, ikinci ve üçüncü derece üzerinden kesilerek Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları

8) Devlet sporcusu unvanını taşıyan atletler

Hangi spor branşı olduğu fark etmez, ülkeye başarı getirdiği için devlet sporcusu statüsü verilen sporculara hem aylık bağlanıyor, hem de yeşil pasaport veriliyor.

9) İhracat ile uğraşan iş adamlarına verilmesi için de bir yasa bulunuyor.

 


Paylaş:

Yapı ve Sektörel Haberler
Reklam

en Çok Aranan
2018-2019 Teslim İstanbul Ankara İzmir Konut Projeleri

Yazarlar

Hülya Uğuz Yedievli

Hülya Uğuz Yedievli

Sürdürülebilirliğin Sanata Dönüşmesi
Osman Cihad Esen

Osman Cihad Esen

Bahçekent Hayat Park’a En Yakın AVM “Cadde Flora” Hayata Geçiyor
Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Dumankaya İnşaat- Tamamlanmayan Projeler Ve Kayyum Atanan Şirketlerde Bankaların Sorumluluğu
Av.Cihat Demirbağ

Av.Cihat Demirbağ

Maliklerin Müteahhit Seçme Süresi Uzadıkça Sorunlar Başlıyor
Fatih Karakaş

Fatih Karakaş

Siyasi Belirsizliklerin Kentsel Dönüşüm Üzerindeki Etkisi! 2015-09-22

Konut Kredileri

Kentsel Dönüşüm

Dekorasyon

En Çok Okunanlar

İncelenen Projeler

2019-01-09 11:25