Apartmanınızda Sorun Varsa Ne Yapabilirsiniz?

Apartman yönetimi konusunda sahip olduğunuz hakları bilmiyorsanız işte size sık karşılaşılan sorunlar ve ne yapmanız gerektiğiyle ilgili bilgiler
Apartmanınızda Sorun Varsa Ne Yapabilirsiniz?

1-Soru: Apartmanımızda aidat ödemeyenler var. Bunlar için icra ve dava hakkımız var mı?

Cevap: Kat Mülkiyeti Kanunu Md.20'ye göre her kat maliki ortak giderlere arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 
 
2-Soru: Apartmanımızda çöp ev var. Nereye şikayet edebiliriz?
 
Cevap: Apartmanınızın bulunduğu belediyeye gidip şikayet dilekçesi vermelisiniz. Ayrıca belediye makamının bir üst makamı olan Kaymakamlık'a da ilgili konu için dilekçe verebilirsiniz. Komşuluk haklarınızın zedelenmesinden bahisle de Savcılığa şikayet etme hakkınız vardır. Bu şikayetleriniz sonucunda belediye gelip çöp evi temizleyecektir. 
 
3-Soru: Apartmanımızda suyu ortak kullanıyoruz. Şimdi daire daire ayırmak istiyoruz ne yapmalıyız?
 
Cevap: Öncelikle kat malikleri genel kurulunda buna dair karar alınması ve yöneticiye yetki verilmesi gereklidir. Daha sonra yetki verilen yönetici karar defteriyle apartmanınızın bağlı bulunduğu sular idaresine gidip dilekçe vermelidir. Bu dilekçe ile sular idaresi gerekli kontrolleri yaptıktan sonra su sisteminin ayrılması için onay verirse su saatleri daire daire ayrılmaktadır. 
 
4-Soru: Yöneticiden memnun değiliz değiştirmek istiyoruz ne yapmalıyız?
 
Cevap: Yöneticiyi değiştirmek için öncelikle Kat Malikleri genel kurulunun toplanmasını sağlamak gereklidir. Bu genel kurul ise yöneticinin veya denetçinin kat mailklerini toplantıya çağırmasıyla veya kat maliklerinin 3 te 1 inin toplanarak kat maliklerini yönetimi değiştirmek için toplantıya çağırabilir. Bu toplantıda toplantı yeter sayısı sağlandıktan sonra %51 oy oranıyla yönetici değiştirilebilir. 
 
5-Soru: Apartmanlarda işyeri açmak için kat maliklerinin izni gerekir mi?
 
Cevap: Apartmanlarda iş yeri açabilmek için öncelikle apartmanın yönetim planında bu alanların işyeri olarak gösterilmesi zorunludur. Eğer yönetim planında işyeri olarak gösterilmemiş bir alan ise tüm kat maliklerinin tümünden muvafakat alınarak o alan işyeri olarak kullanılabilir.
 
6-Soru: Apartman adına banka hesabı açtırabilir miyim?
 
Cevap: Evet apartman adına bankadan hesap açtırabilirsiniz. Öncelikle Kat Malikleri Genel Kurul toplantısında apartman adına bankadan hesap açtırılması için karar alınmalı ve yöneticiye yetki verilmelidir. Apartmanıza ait vergi numarası olmalıdır. Eğer vergi numaranız yoksa apartman bağlı bulunduğu vergi dairesine karar defteri ile gidip 5 dakikalık bir sürede vergi numarası alabilirsiniz. Bu vergi numarası ve karar defteriyle bankaya gidip apartmanızın adına hesap açtırabilirsiniz. 

Paylaş:

HABERLER