Gyoder Kentsel Strateji Çalıştayı

Gyoder Kentsel Strateji Çalıştayı 20 Şubat'ta
Gyoder Kentsel Strateji Çalıştayı

Kentsel Strateji Çalıştayı, kentlerimizin gelişimini yönlendiren kentsel akımlar, kentsel vizyon, kentsel dönüşüm kavramları, 6306 No’lu yasa ile gelen yeni düzenlemeler ile dönüşüm projelerinde kullanılabilecek yenilikçi proje geliştirme yaklaşımlarını, katılımcılar ile yapılacak tartışmalar ile ortaya koymayı amaçlar.

Moderatöler;

A.Faruk Göksu

Sıla Akalp

 

Çalıştayın Yeri;

Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)

Duatepe sokak no:61 Yeldeğerimeni Kadıköy

 

Tartışma Konuları

1. Kentsel Akımlar
      a. Kentsel Vizyon
      b. Yenilikçi Akımlar
2. Kentsel Dönüşüm (6306 No’lu Yasa)
      a. Kentsel Dönüşüm Kavramı
      b. Yasa Kapsamı
3. Yenilikçi Proje Geliştirme Yaklaşımları
      a. Ulusal Örnekler
      b. Uluslararası Örnekler

 

A.Faruk Göksu Hakkında

Kentsel Strateji, Ortak, Şehir Plancısı, Uzlaşma Yöneticisi 

1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü bitiren Göksu, kamu, özel sektör ve yerel örgütleri bir araya getiren pek çok kentsel dönüşüm projeleri uygulamıştır. 

Kentsel gelişim ve dönüşüm konularında stratejiler, yenilikçi model ve öneriler ortaya koymakta ve projeler gerçekleştirmektedir. Projeden etkilenen grupların bir araya gelmelerini sağlamak üzere ‘uzlaşma yönetimi’ yapmaktadır. 

Kentlerin gelecek stratejilerini belirlemek üzere Kentsel Strateji ve Katılımcı Planlama Çalıştayları ile kentsel sorunların çözümüne yönelik Stratejik Tasarım Çalıştayları düzenleyen Kentsel Strateji şirketinin kurucu ortağıdır. 

 

Sıla Akalp Hakkında

Kentsel Strateji, Ortak, Şehir Plancısı, Stratejik Tasarım Yöneticisi 

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitiren AKALP, planlama ve tasarım ilkelerinin katılımcı ortamlarda belirlenmesi için strateji ve tasarım ilişkisini kurgulayan ‘stratejik tasarım yönetimi’ yapmaktadır. 

Kentsel Strateji şirketinin ortağı ve Stratejik Tasarım Yöneticisi olan Akalp, Yerel Girişime DESTEK Platformu, Stüdyo 33 Programı ve 2013 yılında kurulan Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ve Kentsel Vizyon Platformu’nda da koordinatörlük yapmaktadır.

 

 

 


Paylaş:

HABERLER