KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜ BULUŞTURUYOR

KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜ BULUŞTURUYOR

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Gayrimenkul Geliştirme Akademisi, hızla büyüyen gayrimenkul sektörünün yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına cevap verecek, mesleki gelişim olanağı sağlayan sertifika programları ile sektöre yetkin insan kaynağı, özellikle genç yöneticiler kazandırıyor.

Sertifika programlarına gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat şirketleri, emlak ofisleri, belediyeler, bankalar gibi sektörün farklı kurumlarından mimarlık, mühendislik, işletme, gayrimenkul değerleme, hukuk, finansman, iletişim gibi farklı disiplinlerden uzman ve yöneticilerin yanı sıra yatırımcılar, gayrimenkul ofis sahipleri ve arsa sahipleri katılıyor.

Sertifika Programlarında Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Hülya Uğuz Yedievli ile birlikte sektörün yöneticileri ve akademisyenleri eğitmenlik yapıyor.

Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı   (01 - 02 - 03 Kasım 2013, 18 saat)

Gayrimenkul geliştirme sürecinde üst yönetimin ve pazarlama biriminin üstlendiği rol ve sorumluluklar detaylı incelenerek, katılımcıların sektöre ilişkin yeni bir vizyon ile gayrimenkul projesi geliştirme ve pazarlama süreçlerinde yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir. Programda sektörü etkileyen eğilimlerin analizi,  üst yönetimin ve pazarlama biriminin diğer birimler ve farklı disiplinlerle ilişkisi ele alınarak uygulamalarla katılımcıların ilişki yönetimi ve planlama yetkinliğinin de artırılması hedeflenmektedir.

Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi Sürecinde Hukuk, Finansman, Değerleme ve Enerji Etkin Binalar Sertifika Programı  (05 Kasım - 12 Aralık  2013, 39 saat)

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi sürecinde sektörü şekillendiren temel bilgiler aktarılmaktadır. Gayrimenkul projelerini etkileyen eğilimler, bu eğilimlerin maliyet yönetimi ve pazarlama süreçlerine etkisi, projelerin hukuki risklerinin anlaşılması ve önleyici uygulamalar, projelerin finansal açıdan ele alınması ve yatırımcı gözü ile fizibilitesi, gayrimenkul değerleme yöntemleri ve bu yöntemlerin gayrimenkul geliştirmeye etkileri uygulama örnekleri ile açıklanmaktadır.

Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programı ( 19 - 20 - 21 Kasım 2013, 18 saat)

Büyük ölçekli konut projelerinin satış ve pazarlaması; satış hedeflerini yakalayacak şekilde esnek ve verimli zaman yönetimi, bireysel hedef belirleme ve sonuca odaklanma yetkinliği gibi yeni beceriler gerektirmektedir. Bu yetkinlikleri kazandırmak üzere programda gayrimenkul sektöründeki gelişmeler, sektördeki disiplinler arası ilişkiler, pazarlama ve satış süreci, müşteri ilişkilerinin yönetimi incelemektedir.

Akademide, sertifika programları genel katılıma açık ve kurumlara yönelik yapılmaktadır. Sertifika programları hakkında detaylı 


Paylaş:

HABERLER