Kentsel Dönüşüm Sürecinde Haberiniz Olmadan Daireniz Satılabilir

Gayrımenkul hukuku uzmanı Avukat İrfan Niğdeli, Kentsel Dönüşüm sürecinde tebligatların mernis adreslerine yapılma gerekliliği olduğunu, mernis adreslerinde oturmayanların ya da uzun süreli tatile çıkanların ,gayrimenkullerinin haberleri olmadan yıkılabileceğini,diğer maliklerin aldıkları kararlar neticesinde müteahhite verilip yeni binada farklı bir konumda yer alabileceğini ve hatta açık arttırma suretiyle satılabilceğine dair uyarılarda bulundu. Niğdeli, Yeni projeler okuyucuları için Kentsel Dönüşüm sürecinde önemli bazı hususlara dikkat çekti .
Kentsel Dönüşüm Sürecinde Haberiniz Olmadan Daireniz Satılabilir

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Haberiniz Olmadan Daireniz Satılabilir Müteahhite Verilebilir.

16.05 2012 tarihinde 6306 sayılı kısaca Kentsel Dönüşüm Kanunu kabul edilip sonrasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Aynı kanunun uygulanması ile ilgili üç yönetmelik kabul edildi ve halen Kentsel Dönüşüm ile ilgili olarak, uygulama  bu yasa metinleri çerçevesinde sürdürülüyor.

                                                Kentsel Dönüşüm Yasa ve yönetmelikleri, baştan itibaren eleştirilere maruz kalmış, konu ile ilgili Yüksek Mahkemeler tarafından henüz içtihatların oluşmaması sebebiyle, ilerde yaşanacak ihtilaflarda çözümün ne şekilde olacağı konusunda uzmanlar arasında görüş ayrılıkları çıkmıştı.Makalemizde 6306 Sayılı Kanun gereği tebligatların yapılma usulü ile ilgili sorun teşkil edebilecek hususlar irdelendikten sonra ,özet olarak sürecin nasıl işlediği anlatılacaktır.

 

Genel olarak tebligatlara ilişkin sorunlar ; kanunun sistematiği içinde

 

Riskli Yapı Tesbiti

Tapu Müdürlüğü’nce riskli yapı şerhinin işlenmesi

Yıkım tebligatları

Maliklerin uygulama toplantılarına daveti

Toplantı sonuçlarının bildirilmesi

Karara katılmayanların paylarının açık arttırma yoluyla satılması aşamalarında yoğunlaşacaktır.

 

Yukarıda sayılan aşamalardan haberdar olan hak sahibi, kanuni  ölçülerde idari ve hukuki itiraz haklarına sahiptir.

 

Ancak doğaldır ki itiraz haklarınızı kullanabilmeniz için, yukarıda bahsettiğimiz kararlardan haberdar olmanız gerekir.

 

 6306 Sayılı Kanun 6.madde 10.fıkrada’’ bu kanun uyarınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde belirtilen adreslere yapılan tebligat, muhataplarına yapılmış sayılır.Hükmünü getirmiştir. Buna göre sayılan her türlü karar, hak sahibinin mernis adresine gönderilecektir. Mernis adresinizde Ulusal Veri Tabanında kayıtlı olan adresinizdir.Siz o adreste tebligat zamanında bulunmasanız bile, ya da örneğin tatil amacıyla geçici bir süre ayrılmış olsanız dahi tebligat muhtara bırakılacak, kapınıza bir ihbarname yapıştırılacaktır. O tarihten itibaren yukarıda bahsettiğimiz kararlara karşı itiraz süreleriniz başlamış olacaktır.

 

Sizin haberiniz olmadan, hak sahibi olduğunuz binada riskli bina tesbiti yapılabilir,yıkım tebligatları gelebilir, diğer malikler toplantı yapıp müteahhitle anlaşabilir,yapılacak yeni binada dairenizin konumu hatta arsa payı bile değişebilir.Tebligatlar mernis adresine yapıldığı için ,hukuksal korumadan yoksun kalırsınız.

 

Bu sebeple hak sahibi olanların ,mernis adreslerinde oturmuyorlarsa , adreslerini güncellemeleri ,geçici olarak adreslerinden ayrılanların bu konuda  en azından muhtarlığa bildirimde bulunmaları vatandaşların  yukarıda  bahsettiğimiz hak kayıplarına uğramalarını önleyecektir

 

Tebligatlar konusunda yazdığımız konulara dikkatinizi çektikten sonra , aşağıda Kentsel Dönüşüm sürecinin ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde nasıl işlediğine dair özet bilgi sunuyoruz.

 

                                                    -Kentsel Dönüşümün amacı, afet riski altındaki alanlarda ve bu alanlar dışında bulunan riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşmasını sağlamak olduğunu  Kanun’un ilk maddesinden anlıyoruz.

 

                                                    -Üzerinde yapı bulunmayan arazi parçası kentsel dönüşümün konusu değildir.Ancak üzerinde riskli yapı bulunan komşu parselle ,tevhit(birleştirme işlemi ) uygunabiliyorsa, birleşen tüm arsalar  kentsel dönüşüm avantajlarından istifade edebilirler.

 

                                                    -İskansız ,kaçak dediğimiz taşınmazlar bulunan arsalar içinde aynı koşullarda Kentsel Dönüşüm avantajların dan yararlanabilir.Kanun bu konuda ayırım yapmamıştır.

 

                                                   -Riskli yapı tesbitinin yapılması konusunda kat malikleri anlaşamıyorlarsa, maliklerden birisi yasa ve yönetmeliklerdeki prosedürleri takip ederek bu tesbiti yaptırabilir.

 

                                                   -Riskli yapı tesbitine ilişkin rapor Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kontrol edildikten sonra eksiklik  taşımıyorsa Tapu Müdürlüğü’ne gönderilir.Müdürlük tüm hak sahiplerine taşınmazların  hanesine ‘’riskli yapı’’ şerhinin işlendiğini, 60 günlük süre içinde binanın idarece yıkılabileceğini ve bu tesbitlere karşı 15 gün içinde itirazda bulunulabileceğini bir yazı ile bildirir.Bu aşamalar geçildikten sonra İdare tarafından toplamda 60+30  günlük süre verilerek maliklerin yıkım işlemini uygulamaları,aksi taktirde binanın kamu gücü ile bizzat idare tarafından yıkılacağı hususu tebliğ edilir.Yıkım işlemi malikler tarafından gerçekleştirilmezse mülki amirlik tarafından yapılır.

 

                                                  -Malikler arasında bu konuda oybirliği ile anlaşma sağlanmadığı hallerde.Yönetmelik yapılacak toplantılarda, yeni usul ve kurallar getirmiştir.Bu aşamada yapılacak toplantılarda Kanun; 2/3 kuralı çerçevesinde binanın yeniden yapımı konusunda seçilecek müteaahit,yeni binada bağımsız bölümlerin konumu, karara katılmayan maliklerin arsa payı satışı, yüzölçümlere dair kararları alabileceklerine cevap vermektedir.

 

                                                  -Bu toplantılara katılmayan ya da 2/3 çoğunluk görüşüne katılmayanların, karara katılmaları ihtar edilecek 15 gün içinde karar kabul edilmezse  arsa payları açık arttırma suretiyle satılacaktır.

 

                                                                                               Avukat İrfan Niğdeli

                                                                                            [email protected]

 

 

 


Paylaş:

HABERLER