Kentsel Vizyon Platformu 81 Kentin Vizyon Planını Çıkarttı

81 Kentin Vizyon Planı 6 Ayda Tamamlandı
Kentsel Vizyon Platformu 81 Kentin Vizyon Planını Çıkarttı

 “81 Kent, 81 Vizyon” sloganıyla Türkiye’nin tüm kentleri için Kentsel Vizyon Planları hazırlamak amacıyla kurulan ‘Kentsel Vizyon Platformu’

6 ayda 81 kentin vizyon planını tamamladı.

Kamu, özel ve sivil sektörlerin işbirliği ile kentlerin geleceğini kurgulamak amacıyla; Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur ve Şehir Plancısı /Kentsel Strateji Şirketi Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu ile beraber 17 Ağustos 2013 tarihinde hayata geçirilen Kentsel Vizyon Platformu, kentsel dönüşüm çalışmalarına temel oluşturacak, kentsel gelişime yön verecek 81 kente ait vizyon planı çalışmalarını tamamladı. Kentsel Vizyon Platformu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile yürütülen 81 Kent 81 Vizyon projesi kapsamında Türkiye’nin tüm kentleri için vizyon planları hazırlandı.

Kentsel Vizyon Platformu kurucuları, Türkiye’nin üçüncü büyük dönüşüm sürecine girdiğini belirterek yeni dönemde planlama yaklaşımının değişmesi gerektiği ve kentlerin geleceğinin ‘imar planlarına dayalı bir yaklaşım yerine’ ‘kentsel vizyon’ yaklaşımı ve tasarımın gücü ile yeniden kurgulanması gerektiğine olan inançlarından dolayı 81 Kent 81 Vizyon projesini hayata geçirdiklerini aktardılar.

Kentsel Vizyon Planları; kent stratejisti olmak isteyen 81 kişi tarafından hazırlandı. Plancı, sosyolog, mimar, tasarımcı ve uluslararası ilişkiler uzmanı gibi farklı mesleklere sahip 81 kişi vizyon planlarını oluşturmak için ‘Kent Atölyesi’nde bir araya geldi ve 3 aylık eğitimler sonucunda 81 kentin vizyon planını ortak kapsam ve içerik çerçevesinde hazırladılar. 81 kent stratejisti adayı, konularında uzman kamu ve özel sektör temsilcileri ile 7 çalıştay gerçekleştirdi. 


Paylaş:

HABERLER