Kentsel Vizyon Platformu’ndan 39Kent1İstanbul

İstanbul ilçelerinin mekânsal strateji planları Kentsel Vizyon Platformu tarafından hazırlanacak.
Kentsel Vizyon Platformu’ndan 39Kent1İstanbul

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 15’inci yıldönümünde, ‘Ortak Vizyon, Ortak Gelecek’ söylemi ile İstanbul ilçelerinin mekânsal strateji planları Kentsel Vizyon Platformu tarafından hazırlanacak.

 

 

Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur ve Kentsel Strateji Kurucu Ortağı, Şehir Plancısı A. Faruk Göksu tarafından 17 Ağustos 2013 tarihinde kurulan ‘Kentsel Vizyon Platformu’, kuruluşunun 2’nci yılında ve büyük Marmara depreminin 15’inci yılında yeni bir çağrı ile ‘39Kent1İstanbul Programı’nı başlatıyor.

‘39Kent1İstanbul’ programının temel amacı, kentlerin gelişim ve dönüşüm stratejilerini belirleyecek  ‘Mekânsal Strateji Planı’  hazırlamanın yanı sıra; yapı ve yaşam kalitesi riskini en aza indirecek  ‘Dayanıklı Kentler’ yaklaşımını tartışmaya açmak olacak.

‘39Kent1İstanbul’ programı, her biri Anadolu ve Avrupa kentlerinin birçoğundan daha büyük İstanbul ilçelerinin mekânsal strateji planlarını hazırlayarak, yeni dönüşüm sürecinde farklılıklar ortaya koyarak, yeni planlama yaklaşımı ve kent modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Artık imar planlaması değil, şehir planlaması yapılmalı

Platformun kurucuları Erden Timur ve A.Faruk Göksu, klasik imar planı anlayışı ile kentlerin birbirine benzediğini, kentlerin kimlik ve karakterlerini kaybettiğini belirterek, yeni dönüşüm sürecinde şehir planlaması yaklaşımı ile kentlerin mekânsal strateji planları ile tasarım rehberlerinin hazırlanması gerektiğini söylediler.

Program kapsamında en az bir plancı ve bir mimar olmak üzere oluşturulan çalışma grupları, 3 aylık süre içinde Stüdyo 33 uzmanlarının vereceği eğitimler ve belirlenen içerik çerçevesinde çalışmalarını belediye yöneticileri ile ortak sürdürecek.

 

 

‘Mekânsal Strateji Planı’ ve ’Eylem Planları’

14 Haziran 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, kent yönetimlerinin mekânsal strateji ve eylem planlarının hazırlanmasını zorunlu kıldığını vurgulayan platform kurucuları, bu gerekçe ile başlattıkları programın omurgasını stratejik ve taktik çerçevenin oluşturduğunu belirttiler.

İstanbul ilçeleri için yapılacak bu çalışmalar,  tüm kentler için örnek teşkil edecek ve ulusal mekânsal strateji planı hazırlama sürecine katkı sağlayacak.

Plan B; Stratejik Mastır Plan ve Tasarım Rehberleri

Platform kurucuları, bu çalışmanın hemen ardından bir adım daha atarak bazı kentlerin B Planı özelliğini taşıyacak stratejik Mastır Planlarını hazırlayarak, 3 boyutlu gösterimlerle strateji ve mekan ilişkisini kurgulamayı amaçladıklarını söylediler.

Tasarım Rehberleri ile uyumlu bina, yaşayan sokak ve ‘Bizim Mahalle’ ölçeğinde belediyeleri, yatırımcıları ve tasarımcıları yönlendirecek tasarım ilkeleri ve kodları ortaya konulacak.

‘81Kent81Vizyon’ bölge toplantıları başlıyor

Platform kurucuları,81Kent81Vizyon’ programı çerçevesinde üretilen ‘Vizyon Planları’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilikler, Belediye başkanları, Sanayi ve Ticaret Odaları ile bölge kalkınma ajanslarına ve üniversitelere gönderildiği, Eylül ayında ise ‘7Bölge7Kent Çalıştayları’nda planların geniş katılımcı ortamlarda tartışmaya açılacağını belirttiler.

Kentsel Vizyon Platformu koordinatörleri, şehir plancıları Sıla Akalp ve Gökçe Aksoylar ise, ‘39Kent1İstanbul’ programının 3 aşamada tamamlanacağını belirterek,  1.Anlama (Bilimsel ve sezgisel araştırmalar), 2.Planlama (Strateji ve taktik ile gelişen kentler), 3.Tasarlama (Strateji ile geliştirilen tasarımlar) hakkında detaylı bilgi verdiler.


Paylaş:

HABERLER