Maketten Konut Aldıysanız Dikkat!

Türk Sanayici ve İş adamları Vakfı (TÜSİAV) Emlak Sektörü Kurul Başkanı Salim Taşcı, maketten konut ve işyeri alacak olanları uyardı.
Maketten Konut Aldıysanız Dikkat!

Türk Sanayici ve İş adamları Vakfı (TÜSİAV) Emlak Sektörü Kurul Başkanı Salim Taşcı, “Maketten konut ve işyeri alacak olanlar, önünüze avukatı, bir yanınıza mali müşavirinizi, diğer yanınıza da emlak müşavirinizi almadan hiçbir sözleşme ve protokole imza atmayınız. Maketten bir taşınmaz aldınız mutlaka tapuda şerh ettiriniz. Aksi halde maketin altında kalırsınız” dedi.

TÜSİAV Emlak Sektörü Kurul Başkanı Salim Taşcı yaptığı açıklamada, tapu sicil muhafızlığında yapılmayan alım ve satımların (noter satışı, protokol, senet gibi) hiçbir geçerliliği olmadığına dikkat çekerek,
 
“İstisna olarak; noterde yapılan satış vaadi sözleşmesi geçerlidir. Ancak, satış vaadi sözleşmesi ile alınan taşınmazı, tapu dairesine giderek, adınıza tescil ettirdiğiniz takdirde bir hüküm ifade eder. Aksi halde, satıcı taraf art niyet taşıyorsa, aynı satış vaadi sözleşmesini binlerce kişiye vaat eder” dedi.
 
Alınmış olan satış vaadi sözleşmesi tescil edilse de, tescil tarihinden itibaren geçerliliğinin beş yıl olduğunu belirten Taşcı,
 
“Beş yıl içerisinde kesin satış tahakkuk etmezse, tapu sicil muhafızlığınca şerhin bir hükmü kalmaz, taşınmaz sahibi veya şerhi koyanın müracaatı ile beş yıl sonunda şerh düşer. Bu demek oluyor ki; satış vaadi sözleşmesini, tapuya şerh ettirdiğinizde, beş yıl içerisinde kesin satışı almanız gerekmektedir” dedi.
 
-MAKETTEN BİR TAŞINMAZ ALDINIZ MUTLAKA TAPUDA ŞERH ETTİRİNİZ-
 
Satış vaadi sözleşmesi yapılmadan önce tapuya gidip vaatle alınacak taşınmaz üzerinde herhangi bir şerhin olup olmadığının kontrolü gerektiğini vurgulayan Taşcı,
 
“Eğer taşınmaz üzerinde bir tetkikat(şerh) bulunmuyorsa, hemen tapuya şerh düşmek kaydıyla, satış vaadi sözleşmesi düzenlenir. Bu işlemin bir diğer adı da ‘ön akittir’. Bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şerh edilmediği sürece vaat konusu taşınmazın tapudan bir üçüncü kişiye temliki halinde sonradan aynı hak iktisap eden bu kişiye karşı ileri sürülemez” ifadelerini kullandı. Ancak şerh edilmemiş dahi olsa, düzenlenmesinden sonra vaade konu taşınmazın sırf vaat alacaklısını zarara uğratmak amacıyla malik tarafından danışıklı olarak bir başka kişiye tapudan temliki halinde, vaat alacaklısının muvazaa nedeniyle tapunun iptalini istemesinin mümkün olduğunu belirten Taşcı şöyle devam etti:
 
“Demek oluyor ki, maketten bir taşınmaz aldınız mutlaka tapuda şerh ettiriniz. Kanun koyucu 6 Ocak 1954 tarih ve 6217, 26 maddesinde yaptığı değişiklikle kişiye tapuda şerh hakkını tanımıştır. Noterlik kanununun ‘44 madde, -B- bendince de aynı hak, kişilerce satış vaadi sözleşmesi, taraflardan herhangi birinin istemiyle tapuya şerh ettirilir.’ demektir. Diyeceğimiz şudur ki, maketten konut ve işyeri alacak olanlar, önünüze avukatı, bir yanınıza mali müşavirinizi, diğer yanınıza da emlak müşavirinizi almadan hiçbir sözleşme ve protokole imza atmayınız. Aksi halde maketin altında kalırsınız.”

Paylaş:

HABERLER

en Çok Aranan
2018-2019 Teslim İstanbul Ankara İzmir Konut Projeleri

Yazarlar

Hülya Uğuz Yedievli

Hülya Uğuz Yedievli

Başarılı Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Örneği Freiburg Vauban Projesi
Osman Cihad Esen

Osman Cihad Esen

Bahçekent Hayat Park’a En Yakın AVM “Cadde Flora” Hayata Geçiyor
Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Dumankaya İnşaat- Tamamlanmayan Projeler Ve Kayyum Atanan Şirketlerde Bankaların Sorumluluğu
Av.Cihat Demirbağ

Av.Cihat Demirbağ

Maliklerin Müteahhit Seçme Süresi Uzadıkça Sorunlar Başlıyor
Fatih Karakaş

Fatih Karakaş

Siyasi Belirsizliklerin Kentsel Dönüşüm Üzerindeki Etkisi! 2015-09-22

Konut Kredileri

Kentsel Dönüşüm

Dekorasyon

En Çok Okunanlar

İncelenen Projeler

2020-07-25 11:05