Microsoft CityNext , Şehircilik Hizmetlerine Çözüm

Microsoft’un kamu sektörü ve şehircilik hizmetlerine yönelik yeni girişimi CityNext, çağdaş şehirlerde insana odaklı inovasyonun kapılarını aralayacak.
Microsoft CityNext , Şehircilik Hizmetlerine Çözüm

 

Microsoft, ABD’nin Atlanta şehrinde gerçekleştirdiği Dünya İş Ortakları Konferansı’nda (WPC) şehirlerin, kurumların ve vatandaşların inovasyon yardımıyla geleceğe hazır, canlı bir topluluğa dönüştürmeyi amaçlayan küresel CityNext girişimini duyurdu.

Şehirler ve şehirlerde yaşayan topluluklar, endüstriyel, ekonomik ve girişimciliğe yönelik çabaların merkezini oluşturuyor ve dünyanın gelişimi için gereken itici gücü sağlıyor. Bununla birlikte şehirler hızlı kentleşme, çağdaşlaşmaya uyum sağlama zorunluğu ve ekonomik canlılığın devamlılığının sağlanması gibi problemlerle baş etmek zorunda kalıyorlar.

Microsoft CityNext, dünya geneline dağılan iş ortakları ağı içinde yer alan 430 binden fazla teknoloji uzmanıyla daha iyi bir geleceğin kurgulanması adına günümüz şehirlerinin sorunlarına çözüm getirecek inovatif yaklaşımları öne çıkarmayı amaçlıyor. Microsoft, CityNext vizyonunu uzun süredir kullanıcıların aşina olduğu ve güvenlik konusunda kendini ispatlamış geniş çaplı yazılım, çözüm ve servisleri eşliğinde, eğitim ve sosyal hizmetler alandaki zengin tecrübesinin yardımıyla hayata geçirecek.

Microsoft Kamu Sektöründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Laura Ipsen, CityNext girişimine ilişkin şunları söyledi:

“Şehirler hayatımızda bugüne ve geleceğe dair önemli bir rol oynuyor. Microsoft CityNext, insanı odağına koyarak, çağdaş teknolojilerin birleştirici etkisiyle vatandaşları, kurumları ve yöneticileri yakınlaştıran yeni bir çağı başlatacak. Dünya geneline dağılmış Microsoft İş Ortakları ağımızın yardımıyla, çözüm ve servislerimizi ölçekleyerek ‘daha yeniyi daha azına’ sunacak, böylece şehirlerin küresel pazarda daha kolay rekabet edebilmesine ve kaynaklarını ekonomik, sosyal ve çevresel gelişim için kullanmasına olanak sağlayacağız.”

Operasyonları ve Altyapıyı Dönüştürüyor

CityNext, yöneticilerin yatırımlarının karşılığında en yüksek verimi almalarına katkıda bulunarak, karşı karşıya oldukları sorunların çözümünde ve hedeflerine ulaşmada avantaj sağlamayı amaçlıyor. Yeni nesil inovasyonlar sayesinde şehirler esnek bulut servisleri, kamu çalışanlarının kurumsal nitelikte servis, cihaz ve uygulamalarla donatılması ve büyük veriye dayalı çağdaş analitik çözümlerine erişim gibi olanaklardan faydalanabilecekler. Bu inovasyonlar aynı zamanda kritik verilerin kamu birimleri, işletmeler ve vatandaşlar arasında etkin ve kesintisiz bir şekilde paylaşımının da önünü açarak verimliliğe katkıda bulunacak.

CityNext, iş ortakları tarafından sunulan çözümleri, cihazları ve servisleri aynı ekosistemde bir araya getirerek, şehirlerin fonksiyonlarını birleştirmeyi ve dönüştürmeyi amaçlıyor. Bunlar arasında Enerji ve Su, Binalar, Planlama ve Altyapı, Ulaşım, Kamu Güvenliği ve Adalet, Turizm, Eğlence ve Kültür, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Servisler, Şehir İdaresi gibi hizmetler yer alıyor.

IDC Akıllı Şehirler Stratejisi Programı Direktörü Ruthbea Yesner Clarke, konunun önemini şu sözlerle ifade etti:

“Günümüz şehirleri, karşı karşıya oldukları sorunları koordineli ve odaklı yatırımlarla çözerek vatandaşların, kurumların ve yöneticilerin iletişimini güçlendirmek, kaynakların verimliliğini artırmak zorunda. IDC’nin Akıllı Şehir Olgunluk Modeline göre çoğu şehir akıllı teknolojileri uyarlamanın henüz ilk aşamalarında ve gerçek dönüşüm potansiyelini yakalamaları 10-15 yıl zaman alacak. Akıllı şehirlere yönelik girişimlerin bu farkındalığı artırarak dönüşümü hızlandırması, şehirlerin canlılığının sürdürülmesi ve ekonomik rekabet gücünün sağlanması açısından çok önemli.”

Vatandaşları ve Kurumları Bir Araya Getiriyor

Vatandaşlar ve kurumlar, şehir yönetimiyle iletişim halinde olmak için diledikleri yerde, diledikleri cihazı kullanmak istiyorlar. Microsoft’un yazılım, cihaz ve servis platformu sayesinde yöneticiler şehre özgü, insan odaklı ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar kurgulayarak hizmete sunabiliyorlar. Sosyal medyayla anlık iletişim, açık veri iletişimiyle yeni uygulamaların hayata geçirilmesi gibi yöntemler sayesinde ekonomik gelişime katkı ve daha iyi hizmet mümkün hale geliyor.

Örneğin Microsoft CityNext iş ortaklarından Socrata Inc., sunduğu bulut tabanlı yazılımlarla kamu kurumlarını veri odaklı hale dönüştürmeyi amaçlıyor ve şehirlerde açık veri teknolojilerinin uygulanabilmesi için Windows Azure bulut platformunu kullanıyor. Socrata’nın sunduğu özelleştirilebilir açık veri göstergeleri sayesinde vatandaşlar şehirdeki gelişime mobil cihazlarıyla bağlanarak göz atabiliyor, sağlık, eğitim ve iş olanakları gibi konulardaki performansı ve başarıyı gözlemleyebiliyor. Aynı şekilde şehir yöneticileri de vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak karar süreçlerine dahil edebiliyor, ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verebildiklerini gözlemleyebiliyor. Bu da önemli ölçüde katılım ve şeffaflık sağlıyor.

İnovasyon ve Fırsatlar Genişliyor

Microsoft CityNext sayesinde şehirler yalnızca teknoloji yardımıyla dönüşümü yaşamakla kalmıyor, geleceğine dair en değerli yatırımı olan insan kaynağının yaratıcılığını da besliyor.

Microsoft ve iş ortakları tarafından sunulan farklı alanlara dair eğitim programları sayesinde öğrenciler ve öğretmenler, geleceğin iş olanaklarına ve rekabete dayalı çalışma anlayışına yönelik yepyeni beceriler ediniyorlar. Microsoft’un eğitim programları bugüne kadar milyonlarca kişinin kendilerini ve yaşadıkları şehri daha iyi bir geleceğe taşımalarına yardımcı olacak yetenekler sundu. YouthSpark, BizSpark ve Açık Akademi gibi programlar gençlere iş hayatına atılma, fikirlerini hayata geçirme ve sahip oldukları yeni yeteneklerle yaşadıkları şehri küresel pazarda daha iyi temsil etme adına önemli deneyimler kazandırdı.

CityNext hakkında detaylı bilgi için http://www.microsoft.com/citynext adresini ziyaret edebilirsiniz.


Paylaş:

HABERLER