REIDIN Türkiye Konut Fiyat Endeksi Ocak 2014

REIDIN Konut Fiyat Endeksi Belli oldu
REIDIN Türkiye Konut Fiyat Endeksi Ocak 2014

Ocak ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde bir önceki aya
göre %1.39; geçen yılın aynı dönemine göre ise %14.36 oranında artış gerçekleşmiştir.
• Ocak ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Kiralık Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre
%0.83; geçen yılın aynı dönemine göre ise %8.83 oranında artmıştır.
• Ocak ayında İstanbul’da metrekare başına konut satış fiyatları %1.87 oranında artmış ve İstanbul fiyatların
en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatları Adana’da %1.07 oranında;
Ankara’da %0.78 oranında; Antalya’da %0.19 oranında; Bursa’da %1.14 oranında; İzmir’de %0.80 oranında
ve Kocaeli’nde %0.10 oranında artmıştır.
• Ocak ayında Adana’da metrekare başına konut kira değerleri %1.72 oranında artmış ve Adana kiraların en
çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut kira değerleri Ankara’da %0.75 oranında;
İstanbul’da %1.05 oranında; İzmir’de %0.60 oranında ve Kocaeli’nde %0.20 oranında artmıştır. Kira değerleri
Bursa’da değişmemiş; Antalya’da ise %0.39 oranında azalmıştır.
 

• Ocak ayı itibariyle ikinci el konutlardaki amortisman süreleri (Geri Dönüş Süresi) incelendiğinde İstanbul’da
bir apartman dairesinin fiyatı 17.4 yıllık (209 ay) kiraya eşit iken, İzmir’de bu süre 18.8 yıla (225 ay) kadar
uzamaktadır. Ankara’da ise bir apartman dairesinin fiyatı 18.1 yılda (217 ay) geri dönmektedir.
• Ocak ayı itibariyle ikinci el konutlardaki yıllık brüt kira getirileri ele alındığında, Türkiye geneli ortalamasının
%5.83; Ankara ortalamasının %5.68; İstanbul ortalamasının %5.90; İzmir ortalamasının ise %5.46 olduğu
görülmektedir.
• Konut satın alma gücü endeks değerleri incelendiğinde, 100 ve üzerindeki endeks değerleri mevcut faiz
oranı ortamında (Ocak 2014: Aylık Ortalama %1.00) 10 yıl vadeli konut kredisi kullanılarak bir ev sahibi
olunabileceğini gösterirken; 100’ün altındaki değerler ailenin 10 yıl vadeli konut kredisi kullanarak konut
sahibi olamayacağına işaret etmektedir. 100’ün altındaki değerlerde kredili yapılan konut satış işlemlerinde
tüketicinin aylık taksit ödemelerinde sorunlarla karşılaşması beklenebilir. Ocak 2014 itibariyle endeks
değerleri Ankara’da (Endeks Değeri: 142) ve İzmir’de (Endeks Değeri: 115) 100’ün üzerinde yer alırken;
Türkiye genelinde (Endeks Değeri: 90) ve İstanbul’da (Endeks Değeri: 80) 100’ün altında yer almaktadır.