Riskli Binalar Fişleniyor!

Kamuoyunda "Yıkım kanunu" olarak bilinen düzenleme gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda. Taslağa göre, riskli binalar oybirliğiyle değil oy çokluğuyla yıkılacak. Deprem riski tapuda görünecek.
Riskli Binalar Fişleniyor!

Van depreminin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyunda 'yıkım kanunu' olarak anılan 'Afet Riski Altındaki Yapı ve Alanlar Hakkındaki Kanun' taslağı Başbakanlık'a gönderildi.

Gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi beklenen taslakta, radikal değişiklikler yer alıyor.

 Öngörülen düzenlemelerden bazıları şöyle:

- İmar mevzuatına aykırı veya riskli yapılar, tapu kütüğündeki beyanlar hanesiyle fişlenecek.

- Eğer, yazılı bildirime rağmen afet riski altındaki alanlar içinde ve dışındaki riskli yapılar tahliye edilmezse, bu yapıların boşaltılması ve yıkımı, belediye ile valilik tarafından yapılacak.

- Üzerindeki bina yıkılan ve arsa haline gelen taşınmazlarda, daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti Tapu Müdürlüğü'nce taşınmaz paylı mülkiyet haline dönüştürülecek.

- Riskli taşınmazlarla ilgili yapılacak anlaşmalarda, malik veya irtifak hakkı sahiplerinin oybirliği değil oy çokluğu aranacak. Anlaşma sağlanamayan hallerde kamulaştırma yapılabilecek.

-  Kamulaştırmaya dair uyuşmazlık olursa, hak sahipleri kamulaştırma kararına değil, kamulaştırma bedeline yönelik dava açabilecek.

AFETE HAZIRLIK HESABI AÇILACAK

Bakanlığın tasarrufunda afete hazırlık hesabı açılacak. Bu hesapta, şu paralar toplanacak:

- 2B orman arazilerinin satışından elde edilen gelirin yüzde 90'ı,

- Trafik cezalarının yüzde 1'i,

- İmar Kanunu kapsamında verilen cezaların yüzde 50'si,

- Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde yüzde 10'u,

- Diğer deprem bölgelerinde yüzde 5'i aşmamak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oran doğrultusunda hesaplanacak meblağ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurumlara depreme hazırlık için aktarılacak kaynak.

Kaynak:Ntv


Paylaş:

HABERLER

en Çok Aranan
2018-2019 Teslim İstanbul Ankara İzmir Konut Projeleri

Yazarlar

Hülya Uğuz Yedievli

Hülya Uğuz Yedievli

Başarılı Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Örneği Freiburg Vauban Projesi
Osman Cihad Esen

Osman Cihad Esen

Bahçekent Hayat Park’a En Yakın AVM “Cadde Flora” Hayata Geçiyor
Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Av. İrfan Niğdeli - İstanbul Hukuk Bürosu

Dumankaya İnşaat- Tamamlanmayan Projeler Ve Kayyum Atanan Şirketlerde Bankaların Sorumluluğu
Av.Cihat Demirbağ

Av.Cihat Demirbağ

Maliklerin Müteahhit Seçme Süresi Uzadıkça Sorunlar Başlıyor
Fatih Karakaş

Fatih Karakaş

Siyasi Belirsizliklerin Kentsel Dönüşüm Üzerindeki Etkisi! 2015-09-22

Konut Kredileri

Kentsel Dönüşüm

Dekorasyon

En Çok Okunanlar

İncelenen Projeler

2020-07-25 11:05