Yeşil Binalar Zirvesi 2. Gün Programı

20-21 Şubat Swissotel de düzenlenecek Yeşil Binalar Zirve Programı 2. Gün
Yeşil Binalar Zirvesi 2. Gün Programı

 

09:00-10:00 Salon1 Yeşil Bina Hareketlerinde Neler oluyor? Dünya Yeşil Bina konseyleri
Zirve Moderasyonu: Cüneyt Özdemir

Yeşil bina hareketini geliştirmek üzere WGBC (1988) çatısı altında biraraya gelen 90dan fazla GBC bulunmaktadır. ÇEDBİK’in de 2012 yılından bu yana tam konsey statüsüyle parçası olduğu bu küresel ağın parçası olarak hareket eden GBClerin amacı, yerel yapı sektörünün sürdürülebilir gelişimine rehberlik etmektir. Panelde, farklı ülkelerin GBC temsilcileri aracılığıyla, GBClerin çalışma alanları, devletle ilişkileri, sektörel işbirlikleri, küresel ve yerel stratejileri tartışılacaktır.

Moderasyon: Dr. Duygu Erten  ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı

Bengt Wanggren İsveç  Yeşil Binalar Konseyi ( SGBC )
Paul King  İngiltere Yeşil Binalar Konseyi ( UKGBC )
Michael Dax  Almanya Yeşil Binalar Konseyi (DGNB)
Corinne Block Raguin  HQE

 

09:00-10:00 Salon 3 Atölye

Eğitmen: 
Dr. Pınar Erol 
Altensis İnşaat ve Enerji

Yük.Müh. Merve Köktuna
Altensis İnşaat ve Enerji

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Metodolojisi
ve Çevre Etiketi Düzeyinde Uygulamaları (EPD & C2C)

 

10:00-11:00 Salon1 Modern Dünyanın Modern Harikaları Singapur Garden Bay
Tema 1: Sürdürülebilir Planlama, Mimarlık ve Mühendislik

Patrick Bellew
Atelier Ten

Neil Thomas
Atelier One

11:00-11:30 Kahve Arası

11:30-12:30 Salon1 21. YY Kentleri ve Yaşam Kalitesi
Kentlerimizin üçüncü dönüşüm sürecine girdiği günümüzde, ilk iki süreç içinde çok fazla dikkate almadığımız ‘sürdürülebilir’, ‘yaşanabilir’,
‘dirençli’, ‘akıllı’ kent kavramları günümüzde yalnızca söylem bazında
tartışılmaktadır. Üçüncü dönüşüm sürecinde, ‘kentsel dönüşüm’ kavramının ilk iki süreç içinde kullandığımız ‘yık-yap, sat-yap’, ‘imar hakkı’, ‘apartman, gecekondu’ vb kavramlardan farkını ortaya koymalıyız.
Farklılık,  ‘vizyon’ ve’ tasarım’ iki temel kavramı olmalı. Kentlerimiz yeni
vizyon çerçevesinde yeniden kurgulanmalı, yurttaşların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alan yaşam tasarımları yapılmalı.
Dünyada yaşanan ‘kentsel rönesans’, yeni yüzyıl kentleri’, ‘akıllı kent’,
‘dayanıklı kent’ vb gibi kentsel akım deneyimlerinden yararlanarak kendimize özgü ‘gelişen kentler’, ‘paylaşan kentler’, ‘kültür kentleri’, ‘bahçe kentler’, ‘tematik kentler’ vb gibi yeni akımları tartışmaya açmalıyız.  Katılımcılar yukarıda belirtilen çerçeve içinde;
·       Kentsel Vizyon
·       Stratejik Master Plan
·       Yaşam Tasarımı 
·       Sosyal Etki Planlaması
·       Yenilik ve Yaratıcılık
·       Tasarım
·       Yaşam Hakkı

temel kavramları üzerinden görüş ve önerilerini paylaşacaklardır.
Panel sonunda, 10 temel ilke ile yeni dönüşüm sürecinin temel kavram ve ilkeleri belirlenecektir.


Moderasyon: Faruk Göksu Kentsel Strateji

Alaeddin Babaoğlu Amplio
Drew Carr-Ellison Biocity Development
Dr. Nihat Kandaloğlu Ege Gayrimenkul Yatırım

 

11:30-12:30 Salon 2 Başka Bir Dünya İçin Başka Bir eğitim Mümkün mü?
Tema 7:  Sürdürülebilir Yapılar İçin Malzemeye İnovatif Yaklaşım

Mimarlık eğitiminin çevre ile ilgili güncel tartışmaların neresinde 

konumlandığını araştıracak olan oturum, özellikle müfredatın yapısının yeni koşullara adaptasyonunu inceleyecek. Bu kapsamda yeni dünyanın meslek pratiğine ve eğitimine yüklediği yeni sorumluluklar tartışılırken çevre tartışmalarının eğitime getirdiği disiplinlerüstü bakış ve disiplinlerarası entegrasyonunun gerekliliği tartışmaların odağında yer alıyor.

Moderasyon: Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu  Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu  Özyeğin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Deniz Artan İlter  İstanbul Teknik Üniversitesi
Murat Polat  Grontmij
Burak Ünder  Avci Architects

 

11:30-12:30 Salon 3 Atölye
Eğitmen: Nuri Ertokat
YTONG Türkiye
Detaylı bilgi için: tıklayınız.

Enerji Kimlik Belgesi ve Enerji Kayıt Hesaplama Programı

 

12:30-13:30 Yemek Arası

 

13:30-14:15 Salon 1 Duyarlı Kentler

Tema 1: Sürdürülebilir Planlama, Mimarlık ve Mühendislik

Carlo Ratti
MIT SENSEable City Lab

13:30-14:00 Salon 2 Proje Detayı Kerkenes Projesi
Kerkenes Projesi”
Dr. Berrin Çakmaklı  Ortadoğu Teknik Üniversitesi

 

13:30-15:30 Salon3 Atölye

Eğitmen: Nuri Ertokat
YTONG Türkiye
Detaylı bilgi için: tıklayınız.

Enerji Kimlik Belgesi ve Enerji Kayıt Hesaplama Programı

 

14:00-15:00 Salon 2 Sürdürülebilirlik Alternatif Yaklaşımlar
Moderasyon:Dr. Deniz Aslan  DS Mimarlık

Altan Jurca Avcı  International Baccalaureat Organization School
Burcu Ünal  Zumbara
Taner Aksel  Belentepe
David Turnbull Atopia

 

14:00-15:30 Salon 4 Proje Tanıtımları
Renaisance Tower
Arda Çotuk 
Rönesans Gayrimenkul

ERKE Green Academy
Cemil Yaman
Neslihan Aksoy
ERKE Tasarım

14:15-15:00 Salon 1 Yapıda Yenilenebilir Enerji Kullanımı
Moderasyon: Ruhi Bayık  RSB Yapı Mühendislik Mimarlık 

Panelde konu,  yenilenebilir enerji fonları ve teşvikler, mevzuat, sektörel öngörüler, ulusal &uluslar arası başarılı modeller, yenilenebilir enerji teknolojilerinin yapıya estetik – ekonomik yönlerden nasıl entegre edileceği ve benzeri konular üzerinden tartışmaya açılmaktadır 

Ayşe Hasol Erktin HAS Mimarlık
Tunç Korun FORM Grup
Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar  Marmara Üniv. Yeniteknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

14:45-15:30 Salon 3 Atölye
Firma : PENTA Autodesk ÇözümleriT

Sürdürülebilir Tasarımda Sanal Yapı Devrimi
15:00-15:30 Salon 1 Avrupa Yeşil Bina Politikaları
James Drinkwater 
WGBC ERN Politika Danışmanı

 

15:00-15:30 Salon 2 Seminer enerji Mimarlığı
Çelik Erengezgin
ÇA+BA Tasarım

 

15:30-15:45 Ara
15:45 -16:30 Salon 1 Sürdürülebilir Bina Değerlendirme Sistemleri
Tema 1: Sürdürülebilir Planlama, Mimarlık ve Mühendislik
Tema 5: GBC, Sürdürülebilir Bina Değerlendirme Sistemleri

Sürdürülebilirlik Kavramının Sınırları ve Değerlendirme ÖncelikleriSürdürülebilirlik kavramı farklı disipliner çerçeveler içinde algı ve öncelikleri değişebilen bir kavramdır. Bu nedenle herhangi bir üretim sürecinin ya da ürünün sürdürülebilirlik başlığı altında değerlendirilmesi kimi zaman süreklilik kimi zaman da çatışmalar barındıran farklılıklar barındırmaya açıktır.

Bu oturumda uluslararası örneklerden hareketle, Türkiye ortamında kurumsal hale gelmeye çalışan değerlendirme sistem ve öncelikleri tartışmaya açılacak, sürdürülebilirlik kavramının değer ve ölçme önceliklerinin Türkiye’ye özgü yerel, bağlamsal farklılık ve sınırları örneklenmeye çalışılacaktır


Moderasyon: Prof. Abdi Güzer Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Hırant Kalataş  ÇEDBİK Sürdürülebilir Bina Tasarım Kılavuzu
Prof. Dr. Zerrin Yılmaz  İstanbul Teknik Üniversitesi
Joseph Marfi  WGBC
Cemil Yaman  Erke Akademi

 

15:45-16:45 Salon 2 Projeler
15:45-16:30
Proje: Türkiye Müteahhitler Birliği Binası
Selçuk Avcı  Avcı Architects
Dr. Duygu Erten  Turkeco

16:15-17:15
Proje: Medine Havalimanı
 
Cumhur Kaur TAV

14:45-15:30 Salon 3 Atölye
Firma: PENTA Autodesk Çözümleri

Sürdürülebilir Tasarımda Sanal Yapı Devrimi

 

15:45-17:15 Salon 4 Projeler
15:45-16:30
Proje: Paladium Antakya AVM
 Tahincioğlu & Altensis

16:30-17:15
Proje: Yeşil Bina Teknolojileri
Ömer Moltay
Mimta EkoYapı

  

16:30-17:15 Salon 1 Sürdürülebilir Eğitim Yapılrı Türkiye’de Neler Yapılabilir
Tema 1: Sürdürülebilir Planlama, Mimarlık ve Mühendislik

Sürekli olarak ‘iyi’, ‘doğru’, ‘güzel’ ve ‘makul olan’ herşeyi içerecek şekilde kapsamı genişleyen sürdürülebilirlik kavramı, eğitim mekanları söz konusu olduğunda dünyada ve ülkemizde ne anlama gelmekte?Ülkemizin içinde bulunduğu süreçlerde, kentin ve mekanın demokratikleşmesi söz konusu olduğunda ‘sınıf’ odaklı bir eğitim anlayışı artik ne derece geçerli olabilir veya olmalı? 

Açık zihinli ve medeni bireyler yetiştirme hedefinde bir okulu yakın çevresiyle, kentiyle, giderek bölgesi ve dünyası ile barışık kılan özellikleri ne olmalı, nasıl süreçlerden geçerek tasarlanmalı?

Kamunun, inşaat sektörü temsilcilerinin ve  mimarların yer alacağı oturumda yukarıdaki meseleler konusunda olası öneriler ve kritik bakış açıları ele alınacaktır.


Uluslararası Yeşil Okullar Projesi: Dr. Duygu Erten  ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı  

Moderasyon: Can Çinici  Çinici Mimarlık
 
Erden Timur NEF
Gökhan Yücel İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Nazan Çapoğlu  Hatırlı Mimarlık

 

17:15-17:30 Kahve Arası

17:30-18:00 Salon 1 Sürdürülebilir Eğitim Yapıları

Tema 1: Sürdürülebilir Planlama, Mimarlık ve Mühendislik

Ian Taylor 
Feilden Clegg Bradley Studios
 

17:30-18:00 Salon 2 Seminer 21. YY’da Sürdürülebilir Ulaşım

Murat Suyabatmaz
Bisikletliler Derneği
Tolga İmamoğlu
EMBARQ

17:30-18:00 Seminer Konutta Yeni Eğilimler
Selçuk Çelik
NEF 
 

18:00-18:30 Salon 1 Çedbik Sürdürülebilirlik Teşvik Ödülleri

 


Paylaş:

HABERLER