Doğu'da En Çok Konut Kredisi Kullanan İl Malatya Oldu

Malatya Konut Kredisi Kullandırımında 2013 son Çeyreğinde de Doğu Anadolu Birincisi Oldu
Doğu'da En Çok Konut Kredisi Kullanan İl Malatya Oldu
Bölge ve il bazında BDDK 2013 son çeyrek kredi verileri açıklandı. 2012 yılında da konut kredisi kullandırımında ilk sırada yer alan Malatya, 2013 son çeyrek sonuçlarına göre de birinciliğini korudu.
 
KrediPazari.com’un Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)  2013 yılı son çeyrek verilerinden yararlanarak elde ettiği sonuçlara göre Doğu Anadolu Bölgesinde en çok konut kredisi kullandırımının gerçekleştiği il Malatya oldu.
 
Doğu Anadolu Bölgesi’nin birincisi Malatya’da 705 milyon 80 bin TL konut kredisi kullandırımı gerçekleşti. Elde edilen sonuçlara göre kullandırılan konut kredisi oranı, bölgedeki toplam kullandırılan kredilerin %26’sını oluşturdu.
 
Konut kredisi kullandırımda ikinci ve üçüncü sırada Erzurum ve Elazığ yer aldı. Erzurum'daki kredi kullandırım oranı, bölgedeki konut kredisi kullandırım oranının %17,18 ‘ini oluşturuken, Elazığ’da oran, Erzurum’a yaklaşarak % 17 düzeylerinde gerçekleşti.
 
Taşıt Kredisi Kullandırımında İlk Sırayı Erzurum Aldı
Taşıt kredilerinde 2012 yılında yaşanan durgunluk, 2013 Mart itibariyle artışa geçmişti. Ekim ayı itibariyle kredilerde yaşanan daralmanın etkisi, 2014 yılına da yansıdı.
2013 yılı üçüncü çeyreğinde taşıt kredisi kullandırımda ilk üç sırada Erzurum, Van ve Malatya yer aldı. Daha önceki dönem sonuçlarına göre sıralamada bir değişiklik olmadığı görüldü. Erzurum’da 60 milyon 537 bin TL, Van’da 46 milyon 529 bin TL, Malatya’da ise  45 milyon 455 bin TL taşıt kredisi kullandırımı gerçekleşti.
Erzurum Diğer Tüketici Kredileri Kullandırımlarında da İlk Sırada
 
Taşıt kredilerinde olduğu gibi diğer tüketici kredileri kullandırımlarında da ilk sırada yer alan Erzurum’da, 901 milyom 415 bin TL kredi kullandırımı gerçekleşti. Erzurum'da kullandırılan tüketici kredisi, Doğu Anadolu Bölgesindeki toplam kredi kullandırımının %17.54’ünü oluşturdu.
 
Diğer tüketici kredisi kullandırımlarında ikinci ve üçüncü sırada, Malatya ve Van yer aldı. 
 
Konut Kredisinde En Fazla Takibe Uğrayan İl Erzurum
 
2013 yılı son çeyrek raporu sonuçlarına göre konut kredisinde en fazla takibe uğrayan il Erzurum oldu.
 
Takipteki alacaklar sıralamasında da bölgenin % 20’sini oluşturarak en fazla takipte alacağın gerçekleştiği Erzurum’u sırasıyla, Malatya ve Elazığ izledi. 

Paylaş:

KONUT KREDİSİ