Mortgage Kredisi Nedir?

En çok Merak Edilen Mortgage Kedirsi hakkında bilmek istedikleriniz
Mortgage Kredisi Nedir?

Mortgage-Yeni Kanun Hakkında Bilgilendirme 

1) Mortgage nedir ? 

Mortgage, uzun vadeli ipotekli konut kredisidir. Mortgage sisteminin tamamlayıcı unsuru olan ve 6 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Konut Finansmanı Sistemi” kanununun mevcut sisteme getirdiği temel farklılık, ikincil piyasalarda yatırımcılara satılacak İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler sayesinde, bankaların kredilerini daha ucuza fonlayarak yeni ve daha düşük faiz oranlı konut kredisi sunabilecek olmalarıdır. 

2) Mortgage sisteminin faydaları nelerdir ? 

Mortgage sistemi tüketicilere uzun vadeli, kira öder gibi taksitler ile konut sahibi olma olanağı sağlamaktadır. Söz konusu sistem sayesinde konut talebinin artmasına paralel konut arzı da artacaktır. Konut arzının artması, en büyük lokomotif sektör olan inşaat sektörünü canlandıracak, inşaat sektöründen beslenen birçok alt sektörde büyüme yaşanacak, ekonomik büyüme ile birlikte yeni istihdam imkanları doğacaktır. Mortgage sistemiyle finansmanı sağlanacak konutlara yönelik getirilen standartlar nedeniyle, sistemin konut sektöründeki kaçak yapılaşma, niteliksiz konut üretimi, plansız kentleşme ve ruhsatsız konut yapımı gibi sorunlara da çözüm getirmesi beklenmektedir. Ayrıca, kurulacak konut finansman sistemi ile birlikte, kredi veren kuruluşlar tarafından ihraç edilecek sermaye piyasası araçları, yatırımcılar için alternatif yatırım araçları olacak ve piyasanın genişlemesine ve derinleşmesine katkıda bulunacaktır. 

3) Hangi krediler yeni mortgage yasası kapsamına girmektedir? 

Ev alımına yönelik olarak kullanılan krediler (mevcut konutlar ve inşa halindeki konutlar), mevcut evleri teminat gösterilerek alınan krediler ve refinansman kredileri (alınan kredilerin yeniden finansmanı için kullanılan krediler) yasa kapsamında değerlendirilecektir. 

4) Mortgage sistemi, bankaların mevcut uzun vadeli kredi uygulamasından farklı olarak kredi müşterisine neler getirecektir? 

Yeni kanun ile Değişken Faizli Konut Kredisi kullandırımı mümkün olabilecektir. Böylece, müşteri düşen faiz ortamında daha düşük faiz oranlarından yararlanabilecek, faiz artışlarına karşı ise kredi sözleşmesinde belirlenecek azami faiz oranı ile korunmuş olacaktır. Mevcut durumda, kredi faizi üzerinden ödenen %5 oranındaki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) yeni sistemde ödenmeyecek ve müşterinin kredi maliyeti azalacaktır. Sabit faizli kulllanılacak kredilerde, en fazla %2 oranında olmak üzere erken kapama cezası müşteriden talep edilebilecektir. 

5) Bu yasa ile konut kredisi faizleri düşecek mi ? 

Yeni yasanın konut kredisi faiz oranları üzerindeki etkisi, iki temel unsurla ilgilidir. İlki, yeni mortgage sisteminde Bankaların ipotek teminatlı ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme imkanı sayesinde yeni ve düşük maliyetli fonlama kaynakları yaratacak olmasıdır. İkinci unsur ise, yeni kanun ile birlikte getirilen endekse bağlı değişken faizli konut kredisinin, sabit faizli kredilere göre daha az riskli olması nedeniyle faizlerin üzerinde olumlu etki yaratmasıdır. Ancak, konut kredisi faizleri piyasa koşullarında oluşan genel faiz seviyeleri ile doğrudan ilişkilidir. Genel ekonomik göstergelerdeki gelişme ile konut kredisi faizleri de düşecektir. Mevcut Konut Kredileri için yeni kanunun getirdiği düzenlemeler: 

Mevcut Konut Kredileri için yeni kanunun getirdiği düzenlemeler:

6) Kanun çıkmadan önce kullanmış olduğum konut kredisi yasa kapsamına girecek mi? 

Kanun yürürlüğe girmeden önce kullandığınız konut kredisi, 6 Haziran 2007 tarihine kadar aksi yönde bankanıza dilekçe vermemeniz durumunda otomatik olarak yasa kapsamına alınmıştır. 


7) Yeni kanun çıkmadan önce kullandığım konut kredisinde BSMV( Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) vardı. Kanunun getirdiği BSMV muafiyetinden yararlanabilir miyim ?

Daha önce konut kredisi kullandıysanız, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren krediniz BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) muafiyetine alınmıştır. Yasa kapsamına alınmamak üzere dilekçe vermeniz durumunda muafiyetiniz kaldırılacaktır.

8) Kanun çıkmadan önce kullandığım konut kredisini erken ödemeyi düşünüyorum. Kanunun getirdiği erken ödeme ücretini ödeyecek miyim ?

Hayır. Kredinizin bir kısmını veya tamamını erken ödemek istediğiniz takdirde, Kanun ile getirilen, sabit faizli kredi kullananlara uygulanacak olan %2’lik erken ödeme ücretinin, Kanun’dan önce kredi kullandığınız için size uygulanması söz konusu değildir. Erken ödeme işlemlerinizi herhangi bir ücret ödemeden yapacaksınız.


Paylaş:

KONUT KREDİSİ