Türkiye Halk Bankası Basın Açıklaması

Türkiye Halk Bankasından Açıklama
Türkiye Halk Bankası Basın Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Halkbank, "Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 Şubat 2014 tarihli nüshasında yayımlanan; Sayıştayın banka ile ilgili 2012 yılı Raporu'nun  'II. Grup-Yakın İzlemedeki Krediler' bölümüne ve söz konusu bölüm ile bağlantılı olarak 29 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt Komisyon Toplantısı'ndaki görüşmelere atfen yapılan haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu" belirtti.

Türkiye Halk Bankasının, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 2 Şubat'ta Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere ilişkin tekzipte bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Gazetesi'nin 2 Şubat 2014 tarihli nüshasında yayımlanan; Sayıştayın bankamız ile ilgili 2012 yılı Raporu'nun  'II. Grup-Yakın İzlemedeki Krediler' bölümüne ve söz konusu bölüm ile bağlantılı olarak 29 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt Komisyon Toplantısı'ndaki görüşmelere atfen yapılan haber kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir" ifadeleri kullanıldı.

Sayıştayın, banka ile ilgili 2012 yılı Raporu'nun "II. Grup-Yakın İzlemedeki Krediler' bölümünde; söz konusu kredileri, ticari krediler ve bireysel krediler ve ticari kredileri de 1 milyon lira üstü ve altı ticari krediler olarak sınıflandırıp rakamsal gelişmeleri de 2011 yılı ile karşılaştırmalı olarak verdiği vurgulanan açıklamada, "Bankamızın 2011 yılına göre 2012 yılında  'II.Grup-Yakın İzlemedeki Krediler' bakiyesi yüzde 198 artışla 1.910.627 Bin liraya yükselmesindeki ana unsur, bir grup firmasına ait kredi risklerinin  'II.Grup-Yakın İzlemedeki Krediler' hesabına aktarılmasından kaynaklanmaktadır. Genele yaygın bir artış söz konusu değildir. Bu durum, bankanın 2012 yılından itibaren 3'er aylık dönemler itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal tablolarında ve dipnotlarında kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılmıştır" bilgisi verildi.

Açıklamada, BDDK'nın, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sayısal kriterler baz alındığında kredi anapara, faiz ve ödeme vadelerinde 30 ila 90 gün arasında gecikme bulunan kredilerin, II. Grup-Yakın İzlemedeki Krediler hesabında izlendiği hatırlatıldı.

Bu gruptaki kredilerin, söz konusu yönetmeliğe göre takipteki krediler hesaplarında sınıflandırılan kredi niteliğinde bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sektördeki II. Grup- Yakın İzlemedeki Kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı 2011 yılsonunda yüzde 2,8, 2012 yılsonunda yüzde 4,1 ve Eylül 2013'te yüzde 3,7 olurken bankamızda bu oranların sırasıyla yüzde 1,2, yüzde 2,9 ve yüzde 2,8 ile sektör ortalamasının altında olduğu görülmektedir. II. Grup-Yakın İzlemedeki Krediler riski açısından bankamız, sektörün önde gelen ilk 7 bankası arasında 6. sırada bulunmaktadır.

Haberde bahsedildiği gibi bir kredi işlemi için Hazine arazisi teminat gösterilmemiş ve bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılan kredi için Hazine arazi dışında kredi riskini karşılayacak düzeyde gayrimenkul teminatı alınmıştır.

Bağlı ortaklığımız tarafından gerçekleştirilen uçak alımına yönelik kiralama işleminde günümüz itibarıyla vadesinde tahsil edilemeyen kiralama alacağı olmadığı gibi kiralama işlemine konu uçağın dışında gayrimenkul teminatı da tesis edilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında adı geçen gazeteye yasal haklarımız saklı kalmak üzere tekzip gönderilmiştir."


Paylaş:

KONUT KREDİSİ