Ziraat Bankası 3 milyar 330 milyon net kar etti

Ziraat Bankası Karını Katlıyor
Ziraat Bankası 3 milyar 330 milyon net kar etti
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2013 yılında aktifleri yüzde 27 oranında büyürken, özellikle sermaye verimlilik rasyoları iyileştirilmeye devam edildiğini belirtti.
 
 

ANKARA (AA) - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2013 yılında aktifleri yüzde 27 oranında büyürken, özellikle sermaye verimlilik rasyoları iyileştirilmeye devam edilerek, net karlarının 3 milyar 330 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. 

Aydın, Bankanın 2013 yılına ilişkin finansal gelişmeleri ve izlenmekte olan stratejileri konusunda yazılı açıklama yaptı. 

Bankanın, yeniden yapılanma projesinin ana safhalarını tamamladığını ve müşteri odaklı iş modelinin doğru tesis edildiğini belirten Aydın, bunların neticesinde Bankanın, müşterileri adına bankacılık sektöründeki rekabete ve piyasalardaki dalgalanmalara daha hazırlıklı hale geldiğini ve küresel ölçekte yaşanan dalgalanmaların yoğun olarak yaşandığı 2013 yılını "başarılı bir yıl olarak tamamladığını" ifade etti. 

Bu çerçevede, olumlu sonuçların hem geliştirmekte oldukları müşteri ilişki yönetiminde hem de finansal sonuçlarda görüldüğünü belirten Aydın, şunları kaydetti: 

"Yeniden yapılanma projemizin bundan sonraki safhası yurt içi ve yurt dışı tüm şube ve iştiraklerimizin yeniden yapılandırılması, geliştirilmesi ve matriks bir yapıda Ziraat finans grubu organizasyonunun tamamlanmasıdır. Özellikle tarihsel, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizin güçlü olduğu bölgelerde ağırlıklı olmak üzere Bankamız, yurt dışındaki varlığı ve bankacılık faaliyetlerinin genişletilmesi yönünde çalışmalarına hız verecektir. Bu da bugüne kadar yapıldığı gibi bundan böyle de bulunduğu coğrafyanın küresel bir bankası gibi davranmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Orta vadede küresel bir banka olmak yönündeki vizyonumuz ile uyumlu olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." 

Aydın, yeniden yapılanmanın önemli ölçüde yatırım ve harcama bütçesi gerektirmekte olmasına karşın uyguladıkları etkin gider yönetimi ile operasyonel etkinlik ve verimlilik göstergelerinin sektör ortalamalarından daha olumlu seyrettiğini ifade etti. 

Kamu ödeme ve tahsilat görevleri nedeniyle şubelerinde oluşan yoğunluğu etkin yönetmek ve gider yönetimine katkıda bulunmak amacıyla operasyonel verimliliğin artırılmasına ilişkin projelerin öncelikle sürdürüldüğünü anlatan Aydın, şöyle devam etti: 

"Yaygın şube ağımızı yenileyip geliştirirken 150. yılımızda özellikle rekabette geri kaldığımız yerlerde daha ağırlıklı olmak üzere 150 yeni şube açılmıştır. Bire bir bankacılık çerçevesinde müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla alternatif dağıtım kanallarında geliştirme yönünde çalışmalarımız sürdürülmekte olup özellikle de ATM ve internet şubemizin alt yapısının iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. ATM sayımız, 2013 yılının tamamında bin 120, son çeyrekte de 243 adet artarak toplam 5 bin 355 adete ulaşmıştır." 

Tarım sektörüne yönelik çalışmalar

Tarım sektörüne ilişkin çalışmalarını da değerlendiren Aydın, sektörün sadece finansmanı ile değil, bu sektöre sağlanan hizmet ve ürünlerin de müşterilerine daha etkin ulaştırılmasını teminen bir dizi alt yapı iyileştirme çalışması yapıldığını bildirdi.

Aydın, daha önce sadece belirli şubelerden kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin sürecin artık her şube tarafından teknolojinin de kullanımı suretiyle çok kısa sürelerde tamamlandığını aktaran Aydın, tarım sektörüne verilmiş kredilerin yüzde 50'sinden fazlasını kullandırmış olan Ziraat Bankası'nın, söz konusu faaliyetlerini sektörün "en iyi uygulamalarına örnek gösterilecek şekilde" geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Reel sektöre desteğimiz devam edecek"

Bankanın reel sektöre sağlanan desteğin artırılması yönündeki stratejisi çerçevesinde kredilerin aktif içerisindeki payının arttığını belirten Aydın, müşteri ağırlıklı bilanço anlayışlarının gereklerinin yerine getirildiğini ifade etti. 

Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"2013 yılında reel sektöre desteğimizin bir göstergesi olarak toplam kredilerimiz yüzde 55 oranında artarken reel sektöre kullandırılan kredilerimizin artışı yüzde 84 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam kredilerimizin aktif içerisindeki payı da yüzde 44 seviyesinden yüzde 54 seviyesine yükseltilmiştir. Ülkemizin en önemli varlıkları arasında bulunan Bankamız, reel sektöre desteğini artırarak sürdürecektir. Bankamız, bunu stratejik olarak girişimci müşteri segmentinde ve ağırlıklı olarak orta büyüklükteki işletmelerde konumlanmak suretiyle yapacaktır. Bununla birlikte cari açığın dengeye gelmesine katkıda bulunan sektörlerdeki yatırım ve proje finansmanlarında yer alarak ülke ekonomisine katma değer sağlanması yönünde faaliyetlerine devam edecektir. 

Yeni iş modelimiz, dış ticaretteki pazar payımızın ve gayri nakdi kredilerimizin de artırılmasına katkı sağlamış bulunmaktadır. Dış ticaret işlemleri ve gayri nakdi kredilerimizde 2013 yılında yaklaşık yüzde 100 seviyesinde artış kaydedilmiştir. Segmentlerine göre farklılık göstermekle birlikte kurumsal müşterilerimizin ana veya etkin bankası olma stratejimizde önemli mesafeler kat ederken bireysel müşterilerimizde de müşteri deneyimini esas alan bir strateji izlenmektedir." 

2013 yılında 3,3 milyar lira kar

Bankanın mali yapısına ilişkin de bilgi veren Aydın, 2013 yılında aktifleri yüzde 27 oranında büyürken, özellikle sermaye verimlilik rasyoları iyileştirilmeye devam edilerek net karlarının 3 milyar 330 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. 

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'nın tabana yaygın mevduat yapısının yanı sıra, kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla geçen yıl mevduat dışı kaynaklarında önemli artışlar sağladığını belirterek, "Uluslararası kuruluş ve bankalardan alınan krediler, post finansman kredileri, banka tahvil-bono ihraçları konusunda önemli gelişimler gösterdiğimiz 2013 yılında, sendikasyon kredisi de temin edilmek suretiyle kaynak yapısındaki çeşitlendirmeye devam edilmiştir. Ülkemizin tasarruf dengesine katkıda bulunmak amacıyla geliştirip müşterilerimize sunduğumuz mevduat ürünlerinin yanı sıra Ziraat Bankası, altın bankacılığında da önemli ölçüde gelişim göstermiştir. Bu çerçevede genel tasarruf düzeyinin artırılması ve tasarrufların doğru araçlarla ekonomiye aktarılmasına da katkı sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı. 

 "Büyüklük yarışına girmeden, 'büyük banka' olmayı hedefliyoruz"

Büyüklük yarışına girmeden, "büyük banka" olmayı hedeflediklerini vurgulayan Aydın, açıklamasını şöyle tamamladı: 

"Bankamız sadece Anadolu'da değil, büyük şehirlerde de rekabete dahil olacaktır. Ülkenin 'moral bankası' ve değerli bir varlığı ve markası olduğunun bilinciyle halka açık bir banka gibi davranan Bankamız, ticari bir banka hüviyetinden vazgeçmeden ülke için toplam faydayı gözeten bir yönetim anlayışına sahip olmaya devam edecektir. Son dönemlerde birkaç gazetenin Ziraat Bankası'nı yıpratmaya yönelik haksız ve maksatlı haberler yaptığını görmekteyiz. Bu haberlerle ilgili Bankamız tarafından daha önce de duyurular yoluyla gerekli bilgilendirme yapılmış olmasına karşın bu vesile ile bir kez daha ifade etmek isteriz ki söz konusu haberlerin gerçeklerle ilgisi bulunmamaktadır. Ziraat Bankası'nın marka değerinin artmakta ve müşterileri adına rekabetçi bir yapıya dönüşmekte olduğu da tablolarda görülmektedir. Değer katan değişim projemizden ve dolayısıyla yeni banka iş modelimizden hiçbir surette geri dönüş olmayacaktır."


Paylaş:

KONUT KREDİSİ