Bordro Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşverenin, işçiye ödediği maaşı gösteren resmî belgeye bordro adı verilir.
Bordro Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşçiye yapılan ödemenin kanıtı niteliğinde olan bordro, her maaş zamanında iki adet olarak hazırlanır. İşçiye imzalatılan evraktan biri işçide diğeri ise iş yerinde kalır.

 

Bordro Nedir?

Bordro, işveren tarafından işçiye ödenen maaşın resmî kanıtıdır. Vergi, sigorta kesintileri, mesai saatleri, avans mahsubu, hafta ve bayram tatili gibi ödemlere yapılan çeşitli eklemeler ve kesintilerin düzenlendiği belge, işveren tarafından hatasız ve kurallara uygun şekilde düzenlenmelidir. Bordro yönetimi, işverenin insan kaynakları veya muhasebe departmanı tarafından 2 nüsha olarak hazırlanır. Hazırlanan bordro, işçiye imzalatılır ve 1 nüshası işçide, 1 nüshası da işverende kalır. Ödemelerin yasal olarak belgelendirildiği bordro, işçinin çalıştığı süre boyunca her maaş döneminde düzenlenir. 4857 sayılı İş Kanunu 37. maddesine göre bordro düzenlemesi zorunludur. Aksi takdirde işverene cezası bulunur.

 

Bordroda Bulunması Gereken Bilgiler

Resmî belge niteliği taşıyan bordroda dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alır. Bordronun geçersiz sayılmaması ve işverenin herhangi bir cezai işlem ile karşılaşmaması için bu unsurlar bordroda yer almalı ve hesaplamanın da doğru yapılması gerekir.

 

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Maaş Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler

 • İşçinin adı ve soyadı
 • Ödemenin yapıldığı gün ve bulunduğu dönem
 • Her türlü kesintinin tutarı
 • Ücretin ödeme günü
 • Asıl ücrete yapılan her türlü eklemenin tutarı
 • İşverenin imzası

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre Maaş Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler

 • İşyerinin sicil numarası
 • Bordronun ait olduğu ay ve dönem
 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret miktarı
 • Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Göre Maaş Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler

 • Hizmet erbabının adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imzası veya mührü
 • Varsa vergi karnesinin tarihi ve numarası
 • Aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik ya da parça başı ücreti)
 • Çalışma süresi ya da ücretin ait olduğu süre
 • Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin tutarı

 

Bordro Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bordro hesaplama, işveren ve işçiden yapılan kesintiler şeklinde iki adımda düzenlenir. Kesintiler ise şöyledir:

 

İşçiden Yapılan Kesintiler

 • SSK prim ödemesinden işçiye düşen pay (Brüt ücret X %14)
 • İşsizlik sigortası ödemesinden işçiye düşen pay (Brüt ücret X %1)
 • Gelir vergisi matrahı [Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)]
 • Gelir vergisi miktarı (Gelir vergisi matrahı x %15)
 • Damga vergisi miktarı (Brüt ücret x 0,00759)
 • İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + gelir vergisi + damga vergisi = Kesintiler toplamı
 • Net ücret = Brüt ücret – kesintiler toplamı

 

İşverenden Yapılan Kesintiler

 • SSK primi işveren payı [Brüt ücret x %15 (%5 indirim teşviki ile)]
 • İşsizlik sigortası ödemesinin işveren payı (Brüt ücret x %2)

İşveren için önem teşkil eden bordro, bordro programı ile kolaylıkla hesaplanabilir. Zamandan tasarruf sağlayan bordro programları ile aynı zamanda hata riski de ortadan kaldırılır. İşverenin ihtiyaçlarına göre düzenlenen program ile ihtiyaçları çok kısa sürede halletmek mümkün hale gelir.


Paylaş:

Haberler