İstanbul’un Kent Kimliği ve Kentsel Dönüşüm

İstanbul Kent Kimliği Sosyal Yaşam ve Kentsel Dönüşüm
İstanbul’un Kent Kimliği ve Kentsel Dönüşüm

Marmara Mühendis, Mimar ve Teknik Elemanlar Federasyonu (MÜTEF) tarafından Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İstanbul Kent Kimliği Sosyal Yaşam ve Kentsel Dönüşüm” panelinde, “Şehrin Kimliği”, “Kavramsal Olarak Kentsel Dönüşüm Yöntem ve Uygulamaları” ve “Kentsel Dönüşümde Jeofizik Mühendislerinin ve Meslek Odalarının Katkıları” konuları tartışıldı. 

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Dumankaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü İdris Atabay konuşmacı olarak yer aldı.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, “Kent Kimliği” başlıklı konuşmasında, şehrin medeniyet ve kültürel gelişmeyi yansıttığının altını çizerek, İstanbul’un her şeyden önce derin bir kültür birikimine sahip olduğunu belirtti.  Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu; “İstanbul’un kimliğini konuşmak hem kolay hem de çok zor... İstanbul bir ticaret, sanayi, turizm, Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip, farklı kültürlerin bir arada bulunduğu ve sahip olduğu 53 üniversite ile bir üniversite şehridir. Dünyada sadece bir şehir için,  İstanbul için, hanımefendi ve beyefendiden bahsedilir. Şehirlerin bir kimliği bir otoritesi vardır. Şehirler karakterimizin bir parçasıdır, şiddeti artıran ve önleyen yapıları vardır. Şehrin mimari yapısı tarih ve kültürel birikimi duyguları etkiler, güçlendirir. İstanbul için bir şehir felsefesinin, şehir bilincinin geliştirilmesi ihtiyacı vardır. Kentsel dönüşüM çalışmaları İstanbul’un mistik, otantik değerini koruyucu olmalıdır. Dönüşüm bir insan hakları sorunu bağlamında düşünülmelidir” dedi.

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel, yaptığı sunumda kentsel risk eğitimlerinin önemini vurguladı. Prof. Dr. Ali Osman Öncel; “Türkiye fay zengini bir ülke, aktif de olsa pasif de olsa faylardan kaçmak gerekiyor. Bu alanda pek çok ihtiyaç bulunuyor. Örneğin; Türkiye’de yüksek yapılaşma ile ilgili bir yönetmelik bulunmuyor. “Deprem Tehlike Haritası” en son 1996 yılında hazırlanmış, acilen yeni bir çalışma hazırlanması gerekiyor. Belediyelere de denetimsel olarak çok büyük görevler düşüyor. Deprem hakkında bilimsel eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının okullara kadar indirilmesi gerekiyor” dedi.

Dumankaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya yaptığı konuşmada sektörde yetkin isimlerin olması gerektiğine vurgu yaparak, doğru kentleşmenin önemine değindi. Dumankaya; ”Çok dinamik, 14 tane ili 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip bir ülkede yaşıyoruz. Ekonomi ve kültürel hayatımızın büyük bir bölümü ise İstanbul’da bulunuyor. İstanbul doğal ve kültürel güzelliklere sahip bir şehir ancak ciddi bir planlama sorunu bulunuyor. İstanbul için doğru planlama çalışmaları çok önemli... Gayrimenkul girişimcileri olarak bize göre İstanbul, gelecekte çok kozmopolit bir yaşam içinde olacak. Alışveriş alanlarının, ofis yaşamının artması, teknoloji ile birlikte oluşan yeni sosyal medya kimlikleri, günümüz kentlerinde toplumun yeni ihtiyaçlarını da beraberinde getiriyor. Yakın zamanda, dijital yaşam, sosyal medya ve akıllı cihazların devreye girmesiyle birlikte akıllı evler ve akıllı yaşam hayatımıza girmeye başlayacak. Sürdürülebilirlik ve çevreye verilen önem giderek daha çok gündemimizde yer alacak. Bu durum yapılacak her çalışmanın yetkin kişiler tarafından, planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ihtiyacını getiriyor. Devletin bu anlamda yaptırımlar getirmesi çok önemli... Türkiye’yi inşaa ederken liyakat ve performans odaklı olmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü İdris Atabay ise yaptığı sunumda, kentsel dönüşüm konularının daha da çok konuşulmasından duyduğu mutluluğu belirterek, yapılan çalışmaların önemine değindi. Atabay;” Kentsel

dönüşüm daha çok konuşulması ve hiç unutulmaması gereken bir konu... Kentsel dönüşüm sadece can ve mal güvenliği için değil, ülke ekonomisi ve geleceği için de çok önemli bir konudur. Bir uzman tarafından ele alınması ve planlama yapılması gerekir. Kentsel dönüşüm sorunlu bir süreç ancak unutulmamalıdır ki bu çalışmalar kentlerin sorunlarının giderilmesi için yapılan bir operasyondur. Sürdürülebilir bir kentleşme çok önemli ancak hangi ugulamanın nasıl yapılacağını doğru bilmek ve uygulamak gerekir” dedi. 

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği panel, panelistlere yöneltilen soru - cevapların ardından plaket töreni ile tamamlandı.


Paylaş:

HABERLER