Türk Metal ve Özçelik-İş Sendikaları Anlaşmaya Vardı

Metalde ortak akıl kazandı.
Türk Metal ve Özçelik-İş Sendikaları Anlaşmaya Vardı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) üye 200 işyerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 119 bin çalışanı temsil eden Türk Metal Sendikası ve Özçelik-İş Sendikaları ile MESS arasında anlaşma sağlandı.

1 Eylül 2019’dan itibaren iki yıl boyunca yürürlükte olacak sözleşme için imzalar atıldı.

 

Yıllık ortalama artış yüzde 24,3

Sözleşme kapsamında, ilk altı ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama yüzde 17,3 artış gerçekleşecek. Ücretler, takip eden ikinci altı ay buna ek olarak yüzde 6 daha artacak. Dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artışına eklenecek. Böylece Eylül 2019’dan geçerli olmak üzere yıllık toplam artış ortalama yüzde 24,3 olacak. Bu oran, yaklaşık yüzde 12 olan 2019 yıllık enflasyonunu 12,3 puan geçiyor.

 

Bu artışlar uygulanırken ilk altı ay için saat ücreti 12 TL altında olan çalışanlara, saat ücreti 12TL’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacak. İyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanacak.

 

 

MESS üyesi işyerlerinde çalışanlar yılda dört maaş ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor ve öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlar kalemi altında çalışanlar destekleniyor. İmzalanan sözleşmeyle; sosyal yardımlara birinci yıl için yüzde 20 oranında artış getirildi.

 

‘Çalışanlar açısından kazançlı bir sözleşme’

MESS tarafından yapılan açıklamada, “Tüm tarafların kazandığı bir sözleşmeye imza attık” denildi. Açıklamaya şöyle devam edildi: “MESS’in uzlaşma getiren teklifi üyelerimizin mutabakatıyla hazırlandı. Süreç boyunca üyelerimizle yürüttüğümüz açık iletişim, görüş alışverişi ve beklenti anketleriyle tekliflerimiz üzerinde fikir birliğine vardık. Öte yandan, çalışanlar ile yaptığımız doğrudan görüşmeler ve anketler de sözleşmenin kapsamında belirleyici rol oynadı. Ayrıca işçi sendikalarının talepleri de göz önüne alınarak sözleşmeye yön verildi. Tüm bunların sonucunda çalışanların gelir düzeyinde yüksek oranda artış sağlayan bir sözleşmede anlaşmaya vardık. Ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde sürdürülebilir refah sağlayacak önemli bir adım attık. Muhatabımız diğer işçi sendikasını da sözleşme üzerinde uzlaşmaya davet ediyoruz. Çalışan refahını artıracak sözleşmemizden Birleşik Metal-İş üyesi çalışanların da faydalanmasını diliyoruz.”

 

 

‘Çalışma barışının korunması tüm taraflara fayda sağlar’

MESS üyesi işyerlerinin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 30 milyar dolar. İmalat sanayi cirosunun dörtte biri, imalat sanayi ihracatının ise yaklaşık yüzde 40’ı MESS üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. MESS, metal sanayisinin Türkiye ekonomisindeki önemi nedeniyle sözleşmenin çalışma barışı korunarak imzalanması için teklifini iki kez revize etmişti. Buna rağmen işçi sendikaları tarafından adım atılmamış, uzlaşma sağlanamamıştı. MESS tarafından yapılan açıklamada, “Uzlaşı odaklı yaklaşımımızı devam ettirerek Türk Metal ve Özçelik-İş Sendikalarıyla sözleşmeyi imzaladık. Çalışma barışı korunarak tüm sürecin uzlaşmayla tamamlanması, başta ülkemiz olmak üzere tüm taraflara fayda sağlar. Sektörümüzün içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen sergilediğimiz sağduyulu yaklaşımın karşılık bulacağına, Birleşik Metal-İş Sendikası ile de masada anlaşmaya varacağımıza inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

 

MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası devam ediyor

Ücret ve yan haklar konusunda metal sektöründeki çalışanları avantajlı kılan sözleşme, çalışanların tamamlayıcı sağlık sigortasının devam etmesini de kapsıyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, geçtiğimiz sözleşme döneminden bu yana MESS tarafından 130 bin çalışana sağlanıyor. MESS, böylece Türkiye’nin en büyük kurumsal sigortasını hayata geçiren ilk ve tek işveren sendikası oldu. MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile çalışanlar anlaşmalı özel hastanelerde kapsamlı tedavi olanaklarından faydalanabiliyor.


Paylaş:

Yapı ve Sektörel Haberler