Çalık Enerji İlk Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı

Rapor, Şirketin Türkiye ve Türkiye dışındaki faaliyetlerini kapsıyor.
Çalık Enerji İlk Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı

Geçtiğimiz yıl, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesini (UN Global Compact) imzalayan Çalık Enerji, 2019 yılı ve öncesine yönelik çalışmalarını içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.

 

GRI temel standartları temel alınarak hazırlanan Raporda, SASB enerji sektörü önemlilik kriterleri de değerlendirildi. Yenilenebilir enerji üretimi, anahtar teslim projeler, elektrik dağıtım ve perakende satış olmak üzere üç farklı alanda faaliyetlerini yürüten Çalık Enerji, Sürdürülebilirlik Raporu’nda faaliyet alanlarının farklı dinamikleri ve uygulamaları ele alınırken, faaliyet alanlarının özelliklerine göre kritik unsurlar belirtildi.

 

Çalık Enerji sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde kurum değerleri ve sürdürülebilirlik temel prensiplerini her alandaki uygulamalarına yansıtıyor.

 

Çevre, sosyal, ekonomik ve yönetişim boyutlarında Çalık Enerji’nin faaliyetlerinin hangi SKA’lara katkı sağladığına ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı Rapor, Çalık Enerji’nin Türkiye ve Türkiye dışındaki faaliyetlerini kapsıyor.

 

Çalık Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık Raporla ilgili olarak, sürdürülebilirlik kavramının yaratılan değerle ilişkili olduğunu belirtirken günümüzde şirketlerin başarılı ve kalıcı sonuçlar üretmesinin ancak farklı alanlara odaklanarak mümkün olabileceğini ifade etti.

 

Hem Çalık Enerji’nin hem de dünya kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla, uzun vadeli bir düşünce yapısı ile kapsayıcı uygulamaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Çalık, “Çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim boyutlarındaki önermelerin iş yapma yöntemleri ile doğru ve sağlıklı ilişkilendirilmesi önemli değer yaratma fırsatları oluşturuyor. Bu bakış açısı ile hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

 

Çalık Enerji olarak 2019 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladıklarını belirten Çalık, bu kapsamda insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi kuruldukları günden bu yana benimsemiş oldukları konuları içeren 10 ilkeye yönelik taahhütte bulunmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

 

Çalık Enerji’nin kurumsal değerleri ve çalışma yaklaşımının, SKA’lar ile sıkı bir uyum içerisinde olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, “Çalık Enerji olarak biz sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiyoruz. Erişilebilir ve Temiz Enerji ve İklim Eylemi hedeflerini destekleyen faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Yani hem ülkemizin hem dünyanın temiz enerji üretimine katkı sağlıyoruz. Ülkemiz ve dünyanın iklim değişikliği ile mücadelesine destek veriyoruz. Dağıtım ve perakende satış iş kolumuzla insanların enerjiye ulaşmalarına imkân sağlıyoruz. Diğer taraftan çeşitli ülkelerde gerçekleştirdiğimiz anahtar teslim enerji üretim tesisi inşaatları ile ilgili ülkelerin enerji sorunlarının çözümüne katkı sağlıyoruz. Yaptığımız projeler sürdürülebilir kentlerin kurulmasına imkân sağlıyor. Kısaca birçok SKA’ya dokunuyoruz.” dedi.

 

Raporda, enerji sektörü dünyanın sürdürülebilirliği açısından önemli değişimler geçirdiğini belirten Çalık Enerji Genel Müdürü Onur Yücekal ise yenilenebilir enerji üretiminin ivme kazanması ile birlikte yeni iş modellerinin ortaya çıktığını ve kurumların kendilerini bu değişimlere hazırlaması gerektiğini aktarırken, “Çalık Enerji bu dönüşümde öncü rol oynayan şirketlerden biri. Enerji üretim faaliyetimizin tamamı Türkiye’de. Kurulu olan enerji santrallerimizin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Hâlihazırda devrede olan enerji üretim tesislerimizin 8 tanesi güneş enerji santrali, 2 tanesi rüzgâr enerji santrali ve 1 tanesi hidroelektrik enerji santrali. Söz konusu santrallerin kurulma çalışmaları sırasında kurulum alanlarında çevrenin korunması en büyük önceliklerimizden biri oldu.” dedi.

 

Yenilenebilir enerji üretimi ile hem Türkiye’nin hem de dünyanın karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlayan Çalık Enerji’nin 2019 yılı itibariyle 167 bin tondan fazla karbonun atmosfere salınmasına engel olduğunu ifade eden Yücekal, bu çabalarının SKA’ların gerçekleştirilmesi konusunda verdikleri desteğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

 

Global pazarda faaliyet gösterdiklerini belirten Çalık Enerji Genel Müdürü Onur Yücekal, “Çalık Enerji, faaliyet coğrafyasında haklı bir güce ve itibara sahip. Faaliyet göstermekte olduğumuz ülkeler önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacının en çok artacağı bölgelerde yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz projeler ev sahibi ülkelerde iş imkânlarının artmasına ve yaşam kalitesinin iyileşmesine doğrudan katkı sağlıyor. Çalıştığımız ülkelerde iş gücümüzün önemli bir kısmını yerel kaynaklardan sağlıyoruz. Yerel personelin eğitimine büyük önem veriyoruz. Bölge halkının ihtiyaçlarını anlamaya ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakış açısı ile birçok SKA’nın gerçekleştirilmesi için altyapı sağlamış oluyoruz.” dedi.

 

Çalık Enerji’nin enerji üretimi konusundaki yaklaşımı Erişilebilir ve Temiz Enerji ve İklim Eylemi hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor. Enerji üretim tesislerini kurarken ve işletirken bölge halkı ile yakın iletişim içinde bulunmaya ve ihtiyaçların karşılanmasına özen gösteren Çalık Enerji, paydaşları ile olan diyaloğunu güçlü tutarak ortaya çıkan konular hakkında bilgi sahibi oluyor ve tüm paydaşlar için değer yaratacak çözümler üretebiliyor.


Paylaş:

Enerji Sektöründe Son Gelişmeler