Limak “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme” Geçiyor!

“Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme” Raporu yayımlandı.
Limak “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme” Geçiyor!

Kurucu değerleri ve çalışma ilkeleri ile sürdürülebilirliği önceliklendiren Limak Şirketler Grubu, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde geçerli olan iş anlayışını, günümüz küresel hedefleri ile de uyumlu olacak şekilde sürdürülebilir ve insani gelişime odaklı, refahın yaygınlaştırılmasını önceliklendiren, gezegen merkezli, adil paylaşımcı bir yaklaşımla kurguluyor.

 

Bu bakışla, yeni dönem sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında hazırlanan “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme” başlıklı rapor, sürdürülebilirlik anlayışını, söylemden eyleme dönüştüren Limak’ın faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği projeleri değerlendirerek, paylaşılmasını amaçlıyor.

 

Limak’ta 2015 yılından bugüne, sürdürülebilirlik odağında 516 proje hayata geçirildi

“Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme”, Limak’ın faaliyet gösterdiği inşaat, altyapı, çimento, turizm, gıda, enerji sektörleri ile Limak Vakfı’nın 2015 yılından bugüne, tamamladığı ve devam eden sürdürülebilirlik projelerinin kapsamlı bir değerlendirmesini içeriyor.

 

Sürdürülebilir gelişim ve kalkınmanın, tüm paydaşların katılımı ile mümkün olabileceğine inanan Limak, iş ortaklarından ve tüm paydaşlarından başlayarak, küresel amaçlar ile uyumlu sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılması için, aktif bir rol almayı kendisine görev biliyor. Tüm işbirliklerinde, Limak değer ve ilkelerinin korunmasını esas alırken, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin yaygınlaştırılmasına öncelik veriyor. 17 küresel amaçtan oluşan bir eylem çağrısı niteliğindeki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030’da tamamlanacak bir yol haritası ortaya koyuyor. Bu misyonun somut göstergelerinden biri olan “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme” raporunun hazırlanması sürecinde, Haziran - Ağustos 2019 arasında, Limak Vakfı ile inşaat, altyapı, çimento, turizm, gıda, enerji sektörlerinden yetkili toplam 100 kişinin katılımıyla, 50 saati aşan bilgilendirme toplantıları ve eğitimler gerçekleştirildi. Bu toplantılarda Limak’ın 2015-2019 yılları arasında tamamlanan ya da devam eden proje, uygulama ve iyileştirme çalışmalarından iyi örnekler; ekonomik, çevresel, sosyal etkilerine göre ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde analiz edilerek durum tespiti gerçekleştirildi.

 

Rapor çıktılarının küresel boyutta hem sektörel, hem Limak Şirketler Grubu özelinde analiz edilerek, sürdürülebilir iş modeli içerisinde tüm sektörlerde stratejik kararlara destek olması hedefleniyor.

 

Çalışma kapsamında raporlanan ve sürdürülebilirliği odağına alan 516 proje tespit edildi. Söz konusu projeler 3 temel boyutta değerlendirildi:

1.BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum;

2.Ekonomik, çevresel ve sosyal analiz;

3.İnsani hedefler, refah hedefleri, gezegen hedefleri, barış ve ortaklıklar.

 

Ayrıca rapor, 2014 yılından bugüne Limak Şirketler Grubu’nun imzacısı olduğu BM Küresel İlkeler

Sözleşmesi prensiplerine uyumla ilgili örnekleri de içeriyor.

 

Ebru Özdemir: “Gerçekleştirdiğimiz projelerin sürdürülebilirlik performansları ayrıca BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyumluluğu çerçevesinde analiz edildi. Bu noktada rakamlara baktığımızda, küresel söylemle uyumlu bir performansa imza atarak, anlayışımızı eyleme geçirdiğimizi büyük bir mutlulukla paylaşmak istiyorum.

 

 

Rapora ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir,“ Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme ana başlığıyla yayımladığımız bu rapor, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinden, sürdürülebilirliği odağına alan bir yaklaşımla, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu’nun kapsamlı bir değerlendirmesi niteliğinde. Raporumuz, grubumuzun faaliyetleri, hizmetleri, yönetim anlayışı, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla BM Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda verdiğimiz taahhütleri, kapsadığı dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeleri ve hayata geçirdiğimiz projeleri de yansıtıyor. 2015- 2019 dönemi içerisinde hayata geçirdiğimiz ve sayısı 516’yı bulan projelerimizi kapsayan bu geniş envanter çalışmasında, gerçekleştirdiğimiz projelerin sürdürülebilirlik performansları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yanı sıra BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyumluluğu çerçevesinde de analiz edildi. Bu noktada rakamlara baktığımızda, küresel söylemle uyumlu bir performansa imza atarak, anlayışımızı eyleme geçirdiğimizi büyük bir mutlulukla paylaşmak istiyorum” dedi.

 

 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ile uyuma göre Limak projelerinin 218’inin çevre, 71’inin insan hakları, 22’sinin yolsuzluklarla mücadele ve 19’unun çalışma standartlarına odaklandığını vurgulayan Özdemir, “Bir projenin eş zamanlı ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarla uyumuna bakıldığında, 445 projenin ekonomik alan, 189 projenin çevresel alan ve 133 projenin sosyal alan ile uyumlu olduğu görülmekte. Limak Şirketler Grubu’nun öncelikleri ile karşılaştırıldığında ise, öncelik verdiğimiz ilk beş Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın, küresel sıralamadaki ilk 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı arasında yer aldığı görünüyor. Bu da Limak’ın önceliklerinin, küresel önceliklerle uyumlu olduğunu bizlere gösteriyor” dedi.

 

Limak, küresel önceliklerle uyumlu performansıyla sürdürülebilirlik yolculuğuna devam ediyor

 

Limak Şirketler Grubu’nun 2015-2019 projelerinin sürdürülebilirlik performansı incelendiğinde küresel ölçekte uyumlu bir performansa imza attığı dikkat çekiyor. Dünya genelinde şirketlerin öncelikli olarak odaklandıkları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları sıralamasına yer veren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Raporu’na göre Limak tarafından öncelik verilen ilk beş Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın dünya sıralamasında da ilk yedi Sürdürülebilir Kalkınma Amacı arasında yer bulduğu görülüyor. Limak Şirketler Grubu genelinde değerlendirilen projelerin; %59’u İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, % 46’sı Sorumlu Tüketim ve Üretim, %32’si Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, %30’u İklim Eylemi amaçlarına katkı sağlıyor.

 

Sosyal yatırımlar çerçevesinde Limak Vakfı’nın 12 projesi de rapor kapsamında değerlendirildi. Ekonomik ve sosyal gelişimi odağına alan Limak Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve buna bağlı olarak tüm eşitsizliklerin azaltılması amacıyla 2015 yılından itibaren yürüttüğü, başta Türkiye’nin Mühendis Kızları olmak üzere birçok nitelikli eğitim projesi gerçekleştiriyor.

 

Limak ve Limak Vakfı sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve 2030 yılına kadar ‘Daha İyi Bir Dünya’ vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için önemli aktörlerden biri olan özel sektörün oynaması gerektiği rolün bilinciyle sürdürülebilirlik önceliklerini ve stratejisini, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine kurarak yolculuğuna devam ediyor.


Paylaş:

Yapı ve Sektörel Haberler